Fråga till utrikesministern om Abbas hyllningar av terrorister

Fråga 2016/17:157 Abbas hyllningar av terrorister

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

I samband med Sveriges erkännande av Palestina skrev utrikesministern den 30 oktober 2014 på DN Debatt: På samma sätt som vi ställer tydliga krav på Israel kommer vi att göra det på Palestina. Det handlar till exempel om att bekämpa korruption, att respektera medborgerliga och politiska rättigheter samt att öka kvinnors inflytande. Självklart handlar det om ett tydligt avståndstagande från våld.

I ett svar till undertecknad på en skriftlig fråga (2016/17:22) skrev utrikesministern: Angående regeringens inställning till palestinsk terrorism har jag många gånger upprepat att den svenska regeringen varit tydlig i sitt avståndstagande från terroristhandlingar. I riksdagsfrågesvar 2015/16:880 förklarade jag att regeringen är tydlig i dialogen med företrädare för såväl Palestina som Israel om vikten att ta avstånd från våld och hatpropaganda och annat agerande som för parterna längre ifrån varandra.

Den 15 oktober 2016 uttalade sig den palestinske presidenten Mahmoud Abbas på sin officiella Facebooksida om att palestinska ”martyrers” blod och uppoffringar är rätta vägen framåt för etablerandet av en palestinsk stat. Uttalandet gjordes i samband med att Abbas tog emot en avliden, livstidsdömd terrorists familj.

Detta är endast ett i raden av alla liknande uttalanden, från den palestinske presidentens sida, som hyllar terrorister och våldsverkare.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Vilka åtgärder, rent konkret, kommer utrikesministern att vidta för att i dialogen med Palestinas företrädare tydligt ta avstånd från och förkasta Abbas uttalanden för våldsbejakande extremism?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-om-abbas-hyllningar-av-terrorister/