Interpellation till socialministern angående munskydd mot smittspridning

Interpellation 2020/21:491 Munskydd mot smittspridning

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Sverige har under hela pandemin valt sin egen väg – katastrofens väg som hittills lett till snart 12 500 döda. Den 7 februari 2020 sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson till Svenska Dagbladet att ”coronaviruset kommer inte att spridas i Sverige”. Samma okunskap och naivitet har varit påfallande hos både myndigheten och regeringen genom hela pandemin.

Sveriges bristande hantering av covid-19 har sedan i början av mars förra året väckt stort internationellt intresse. Det har förekommit många fördjupande reportage om Sverige och Sveriges strategi och vägval i internationella medier. Inte sällan har de varit mycket negativa för bilden av Sverige. Sverige har bland annat i ett reportage i The New York Times kallats för en ”pariastat” och i Der Spiegel riktades skarpa anklagelser mot hur människor förvägrats vård som skulle räddat deras liv. Publiceringen orsakade ett politiskt jordskred i Tyskland.

En av världens främsta dagstidningar, Wall Street Journal, skrev att det svenska corona-experimentet är över efter att antalet smittade, antalet sjukhusvårdade och antalet döda har ökat igen i Sverige. Experimentet har, enligt tidningen, utgjorts av frivilliga åtgärder som inte har fungerat.

Sverige är ett av de länder med högst dödstal per capita i världen, och i jämförelse med våra nordiska grannländer är Sverige en katastrof. Den svenska regeringens misslyckande med att hantera pandemin är monumentalt.

När övriga världen började stänga sina gränser och införa kontroller av dem som reste in i landet fortsatte Sverige att ha vidöppna gränser utan någon kontroll av dem som reste in i landet. När WHO den 16 mars 2020 krävde att alla länder införde testningar valde Sverige att inte göra detta. Man slutade i stället att försöka spåra smittan.

Medan andra länder införde strikta begränsningar för sammankomster, för att inskärpa allvaret hos befolkningen, gick Sverige sin egen väg. I stället för att införa krav på munskydd i alla offentliga sammanhang i syfte att minska smittspridningen fortsatte – och fortsätter – Sverige att vägra införa detta. Ett år efter att smittan först kom till Sverige bestämde sig dock regeringen för att börja rekommendera munskydd i kollektivtrafiken – under rusningstider. Men inte ens statsepidemiologen eller generaldirektören på Folkhälsomyndigheten bryr sig om rekommendationen utan har setts resa i kollektivtrafik under rusningstrafik utan munskydd.

På Folkhälsomyndighetens sida kan dessutom man läsa att myndigheten ”rekommenderar inte en generell användning av munskydd i samhället. Det vetenskapliga stödet för att användning av munskydd i samhället skulle dämpa smittspridningen av covid-19 är sammantaget svagt.”

Detta är direkt felaktigt och ett tydligt tecken på att myndigheten helt negligerat WHO:s tydliga rekommendationer från juni 2020 och den mycket omfattande vetenskap om munskyddens effekt, som fanns att tillgå så tidigt som våren 2020. Myndighetens vilseledande påståenden är därmed direkt skadliga mot folkhälsan.

Sverige är, tillsammans med krigshärjade länder som Somalia, Sudan, Eritrea, Jemen och Syrien och diktaturen Belarus samt några önationer i Mikronesien, enda land som inte har något krav om munskydd.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

  1. På vilka faktabaserade grunder bygger ministern och regeringen sina beslut om att inte införa strikta krav på munskydd i stället för rekommendationer i vissa särskilda fall och vid vissa tidpunkter?
  2. Anser ministern att övriga länder i världen, som infört krav på munskydd i offentliga miljöer, och WHO har fel i sin syn på och bedömning av munskydds betydelse för att försvåra smittspridning, och avser ministern annars att införa ett tydligt krav på munskydd i alla offentliga sammanhang?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/interpellation-till-socialministern-angaende-munskydd-for-att-forhindra-spridning-av-smitta/