KF: Utred möjligheterna att låta skolklasser besöka Uppåkra Arkeologiska Center

MOTION Fornlämningen efter järnåldersstaden Uppåkra ligger i skånska Staffanstorps kommun strax utanför Lund. Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersstad, som varit bebodd i mer än ett årtusende (vilket kan jämföras med Birkas 175 år). Från cirka 100 f Kr till cirka 1000 e Kr fungerade Uppåkra som ett kommersiellt, politiskt och religiöst maktcentrum.

Fornlämningen upptar en yta av 40 hektar, vilket är lika mycket som staden Lunds medeltida stadskärna eller Gamla Stan i Stockholm (vilket kan jämföras med Birkas 7,5 hektar). Mest bekant är Uppåkra för sin ädelmetall och platsen har visat sig vara mycket rik på material av guld-, silver- och bronsföremål. En vanlig järnåldersby brukar ge arkeologerna ett tiotal föremål. I Uppåkra har man hittills hittat 35.000 föremål. Ändå har man, sedan utgrävningarna påbörjades 1995, endast grävt ut cirka två promille, vilket gör att hela 99,8 procent kvarstår att utforska.

Vid utgrävningarna har man hittat rika vapenoffer, rester efter forntida segerceremonier. Uppåkra samlade tidernas bästa hantverkare, som dessutom utvecklade lokala stilar. I skriften ”Uppåkra – ett framtida regionalt besöksmål” skriver Per Karsten, vid Lunds universitets Historiska museum, bland annat:

”Man var innovatörer av form och design. Många skåningar tog värvning i de romerska provinsarméerna och återkom hem med föremål, men framförallt med kunskap. Man har exempelvis funnit kirurgiinstrument direkt efter romersk efterbild. […] Läkartraditionen var stark här långt efter romarrikets fall. Det viktigaste av allt: Uppåkra visar på en unikt lång bosättningstid. Från första århundradet före Kristus till vikingatidens slut omkring år 1000. Ingen annan järnåldersplats kan visa upp det samma. Tiden mellan 200 e Kr och 800 e Kr var Uppåkras storhetstid. Då fanns här ett politiskt och religiöst maktcentrum och en blomstrande handelsplats. I Uppåkra har man möjlighet att studera en stads födelse, blomstringstid och död. Förflyttar man sig bara fyra kilometer längre norrut kan man också se dess återuppståndelse; i form av den nutida staden Lund! Det gör platsen enastående i Nordeuropa.

Uppåkra är betydelsefull både som skånskt kulturarv, men även – i ett vidare geografiskt perspektiv – för både Öresundsregionen och Nordeuropa.”

År 2009 beslutade regionfullmäktige i Region Skåne att bilda en stiftelse, Uppåkra Arkeologiska Center, tillsammans med bland andra Staffanstorps och Lunds kommuner och Svenska kyrkan i syfte att vidareutveckla det arkeologiska området. Till verksamheten har man knutit andra aktörer som Lunds universitet och Länsstyrelsen. Universitetet bedriver idag utgrävningar och forskning på området.

Man har byggt ett besökscentrum, som man vidareutvecklar, och det bedrivs allmänna visningar med särskilt fokus i verksamheten på barn.

Vid Uppåkra Arkeologiska Center har skolklasser i årskurserna 1-9 möjlighet att komma för att få berättat om platsen och de människor som levde där – hur de försörjde sig, deras religion och vilka varor de handlade med. Man visar utställningen ”Underjorden” där man pratar om hur arkeologer jobbar och hur ett så kallat kulturlager bildas i marken och även besök vid utgrävningsschakten kan göras. Man låter även barnen själva få prova på att göra utgrävningar. Skolbesöken kostar 900 kronor.

Skolklasser i årskurserna 1-9 har också möjlighet att få besök i sin egna klassrum för att få berättat om järnålderns Uppåkra – Nordens Pompeji.

Med anledning av detta föreslås kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheterna och ekonomiska förutsättningar för att låta kommunens skolklasser besöka Uppåkra Arkeologiska Center som en del i undervisningen.

BJÖRN SÖDER (SD)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/kf-utred-mojligheterna-att-lata-skolklasser-besoka-uppakra-arkeologiska-center/