Låt andra få chansen – skrota Almedalen

Denna debattartikel publicerades ursprungligen på bjornsoder.net och i Aftonbladet 2017-03-17. Med anledning av att årets politikervecka idag drar igång i Almedalen kan det vara på sin plats att åter lyfta denna artikel.

ALMEDALEN Statsminister Stefan Löfven mottog för några veckor sedan kritik sedan han deklarerade att han inte ämnade delta under sommarens politikervecka i Almedalen. I stället sade han att han skulle träffa folk ”som kanske aldrig skulle besöka en politikervecka”.

Det är mycket som har hänt sedan Olof Palme 1968 inledde traditionen från ett lastbilsflak. Numera dränks partipolitiken också allt mer i ett hav av opinionsbildare och lobbyister och det hela har mer utvecklats till en ”trevligt att umgås-vecka” snarare än en politikervecka. Jag förstår Löfvens ambition att istället åka runt i landet och träffa väljarna. Inom mitt eget parti diskuterade vi detta redan under förra mandatperioden. För oss var det givetvis stort att äntligen få tillgång till Almedalsscenen och från den kommunicera ut vår politik och våra förslag direkt till TV-tittarna under ”vår” dag, men i övrigt var vi långt från verkligheten och väljarna.

För många inom både den privata och offentliga sektorn har ”politikerveckan” i Almedalen blivit ett trevligt ställe att åka till, presentera några idéer och förslag, marknadsföra sin verksamhet, kommun eller region och samtidigt få umgås, dricka rosévin och äta snittar. Allt på bekostnad av arbetsgivaren. Hur mycket deltagandet verkligen ger något tillbaka till verksamheter och skattebetalare kan ifrågasättas.

Kostnaderna för deltagandet under denna vecka är enorma. Politikerveckan i Almedalen har blivit en guldgruva inte bara för Visby utan för Gotland i stort och visst, man kanske kan se det som ett led i någon sorts kommunalt utjämningssystem, när man betalar hotellnätter för tiotusentals kronor natten. Vad de privata aktörerna gör med sina pengar är givetvis en fråga för dem själva men att skattebetalarna varje år är med och finansierar offentliga aktörers deltagande till dessa ofantliga kostnader med mycket tveksamma resultat kan och bör ifrågasättas.

Jag lät riksdagens utredningstjänst titta på riksdagens kostnader de senaste åren för deltagande under politikerveckan i Almedalen. Sedan 2011 har kostnaderna ökat från 1.758.372 kronor till 2.771.593 kronor förra året. Valåret 2014 låg kostnaderna på över 3 miljoner. Dessa kostnader är bara för resor, logi och traktamenten för riksdagsledamöter och riksdagsförvaltningens tjänstemän. Till detta kommer alla kostnader för de olika partierna att genomföra sina arrangemang och ta dit sitt partifolk. Det bör noteras att vissa ledamöter eventuellt inte upprättat reseräkning ännu. Det kan också förekomma att ledamöter redovisat kostnader för Almedalsveckan i en reseräkning som avser flera förrättningar. Om så är fallet är kostnaderna inte medräknade i utredningstjänstens rapport. 2016 var också det första året då Riksdagen deltog som utställare i Almedalen. Kostnaderna för detta (material, hyra av markplats, boende och resa för de tjänstemän som arbetat i montern) ingår inte i det redovisade beloppet, men uppgick till ca 140.000 kr.

Jag anser att politikerveckan i grunden är en mycket bra idé. Likaså att olika aktörer kan träffas och utbyta erfarenheter och idéer. Det stärker demokratin. Men lika väl anser jag att detta inte borde vara förbehållet en kommun i Sverige att anordna. Låt istället alla kommuner i Sverige få möjlighet att anordna ”politikerveckan”.

Mitt förslag är därför att riksdagspartierna, som är grunden till politikerveckan, tar tillbaka ägandet av ”politikerveckan” och tillsätter en politisk kommitté, dit kommuner kan ansöka om att få anordna ”politikerveckan”.  Kommittén tittar på förutsättningarna, såväl de organisatoriska som ekonomiska, och beslutar därefter vem som får arrangera ”politikerveckan”. Jag är övertygad om att många kommuner runt om i landet skulle se det som mycket attraktivt att få anordna ”politikerveckan” eftersom det också skulle ge stor uppmärksamhet till berörd kommun. Från politikens håll hade vi skickat viktiga signaler om att vi vill uppmärksamma hela landet samtidigt som jag är övertygad om att kostnaderna, för skattebetalarna, skulle kunna hållas på mer normala nivåer.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

FOTO: Region Gotland

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/lat-andra-fa-chansen-skrota-almedalen-2/