Regeringen låter utvisningsdömda bestämma

DEBATT Många länder kräver ett negativt covid-test för att ta emot sina medborgare när de utvisas tillbaka från andra länder. Det är information som nått de brottslingar och andra med utvisningsbeslut som sitter i Migrationsverkets förvar där nu nästa alla vägrar låta sig testas för att stoppa utvisningen från att verkställas.

Ett av de vanligare länderna för utvisning från Sverige är Afghanistan. Landet tillhör också de som kräver att den som skickas tillbaka dit kan visa att han eller hon inte är sjuk i covid-19. I Sverige har man inte rätt att tvångstesta någon för covid. De vägrare som befinner i förvar blir tills vidare kvar där. Det är oklart hur länge de kommer att hållas inlåsta om de fortsätter vägra test. Av de 31 afghaner som skulle samutvisas till hemlandet strax innan jul gick endast sju med på att låta sig covid-testas.

Av denna anledning ställde jag den 28 december förra året frågan till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om vilka åtgärder han tänkte vidta för att kunna verkställa utvisningar av utlänningar som vägrar låta sig covid-testas.

Morgan Johansson svarade då att ”för att kunna upprätthålla en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik måste de som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Återvändandet ska i första hand ske frivilligt, men annars med tvång. Detta gäller även under rådande pandemi.” Vidare skrev han i sitt svar: ”I smittskyddslagen finns bestämmelser om personinriktade tvångsåtgärder såsom t.ex. tvångsundersökning. Covid-19 är en sådan allmän- och samhällsfarlig sjukdom för vilken det är möjligt att i vissa fall genomföra tvångsundersökningar enligt smittskyddslagen.”

Han avslutade svaret med: ”För regeringen är det angeläget att vi fortsatt har ett väl fungerande återvändande” och att ”regeringen följer även fortsatt frågan noga och är vid behov beredd att vidta ytterligare åtgärder.”

Fyra månader efter hans svar hade dock inget hänt. Den 3 maj i år rapporterade Sveriges Radio P4 Göteborg att ”personer som ska tvångsutvisas kan stoppa sin egen utvisning genom att vägra ta covidtest”. ”De som inte vill hem de testar sig inte”, sade Mikael Holmgren, tf chef på Gränspolissektionen i region väst där de har flera fall varje vecka, till Sveriges Radio.

Trots Morgan Johanssons löfte om att man var beredd att vidta ytterligare åtgärder hade alltså inget hänt. Jag ställde därför åter en fråga till ministern om varför inte regeringen vidtar tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

Nu lät svaret, hör och häpna, helt annorlunda. Nu är inte regeringen längre beredd att vidta några åtgärder. Han menar att tvångstestning av människor som ska återvända har inte stöd i dagens lagstiftning. ”Tvångstestning – och i förlängningen förmodligen också tvångsvaccinering – är en mycket långtgående åtgärd som också har grundlagsaspekter och som jag för närvarande inte är beredd att överväga”, skriver han i sitt svar.

Dagens regering saknar både vilja och verktyg till att komma tillrätta med problemen. Istället fortsätter man alltså låta de som inte har rätt att vistas i landet bestämma huruvida de ska lämna landet eller vara kvar. Vän av ordning förstår givetvis att situationen snabbt blir ohållbar när man överlåter bestämmanderätten till varje enskild individ som, trots Europas mest liberala flykting- och invandringslagar, inte anses ha rätt att vara i Sverige. Det är dags för regeringsskifte och låta svenska folket få en regering som har både vilja och verktyg till att åtgärda samhällets alla problem där detta endast är ett av dem.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

(Artikeln är publicerad på Kristianstadsbladet.se  den 18 maj 2021)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/regeringen-later-utvisningsdomda-bestamma/