Fråga till utrikesministern angående terrorangreppen mot Israel

Fråga 2020/21:2889 Terrorangreppen mot Israel

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Terrororganisationen Hamas har trappat upp angreppen mot Israel och har låtit mer än tusen raketer hagla ned över civila över hela Israel. Den israeliska försvarsmakten IDF har slagit tillbaka mot Hamasledares nästen och avfyrningsramper i Gaza.

Eftersom Hamas använder sig av civila människor som sköldar har också Israels motangrepp drabbat dessa. Israel förvarnar dock alltid innan ett mål angrips för att civila palestinier ska kunna ha möjlighet att söka skydd innan målet angrips. Hamas anfall mot Israel däremot syftar till att döda så många israeler som möjligt.

Det är nu viktigt att omvärlden visar sitt resoluta moraliska stöd för Israel, som nu är under attack från terrorister.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att uttala sitt stöd för Israels rätt att försvara sig mot terroristernas angrepp?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-terrorangreppen-mot-israel/