SD tydliga i sin kritik mot Ryssland

RYSSLAND Sverigedemokraterna har varit tydliga i sin kritik mot Putins aggressiva utrikespolitik. Sen konfliktens start i Ukraina har det funnits en stor enighet i både utrikes- och försvarsutskottet i riksdagen gällande kritiken gentemot Ryssland. Det är tydligt att Rysslands agerande strider mot internationella avtal och kränker Ukrainas territoriella integritet både vad gäller agerandet på Krim och i de östliga delarna i Ukraina. Detta ska vi kritisera hårt och sådant agerande bör ge konsekvenser i vårt förhållande till Ryssland, bland annat i form av sanktioner. Man måste dock kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Om kritik mot Rysslands agerande ska innebära förbud att kritisera brister i Ukraina eller EU och dess överstatliga utveckling och snabba utvidgning är vi farligt ute. Vi såg skrämmande exempel på detta när vår tidigare utrikesminister Carl Bildt (M) vägrade kritisera det nazistiska partiet Svoboda i Ukraina. Anklagelser från Patrik Kronkvist att gulla med Putin, kratta manegen och så vidare är befängda och speglar en stor okunskap och ovilja att ta reda på Sverigedemokraternas ställningstagande i riksdagen och bakgrunden till ställningstaganden gjorda i EU-parlamentet.

Att vi ställt oss kritiska till associeringsavtalen har sin bakgrund i vår EU-kritik och att vi anser att högre krav bör ställas på länder innan associeringsavtal kan komma i fråga. Denna linje har vi haft konsekvent, oavsett om det rört sig om associeringsavtal med EU:s östliga eller södra partnerskapsländer, och detta långt innan konflikten i Ukraina började.  Med tanke på den nu uppkomna situationen med Rysslands negativa tryck på Ukraina, Georgien och Moldavien och vikten av att gynna en god ekonomisk utveckling i dessa länder har vi i Sveriges riksdag gjort kompromissen att vi föreslog omförhandling av avtalen för att bifalla handelsdelen men motsäga oss de delarna som innebär politisk harmonisering. Att parlamentariker i EU-parlamentet röstat emot resolutioner gällande Ukraina har sin grund i att dessa resolutioner innehållit positiva uttalanden om just associeringsavtalen och viseringsfrihet med aktuella länder. Vår kritik mot resolutionerna har inget alls att göra med att resolutionerna också tog upp kritik mot Ryssland. Hade det bara rört sig om resolutioner för att kritisera Ryssland hade vi naturligtvis röstat ja till dessa.

Idag lider Europeiska unionen av ett enormt demokratiskt underskott till följd av det stora avstånd som finns mellan den politiska och byråkratiska eliten i Bryssel och folken i Europa. Ett utslag av detta var att röstdeltagandet i årets val till Europaparlamentet endast blev 42.54%. Att göra unionen ännu större, genom att i för snabb takt utvidga antalet medlemsstater med länder som har lång väg att gå för att uppnå ekonomisk och politisk stabilitet, är därför en farlig utveckling som vi måste motarbeta.

Utifrån vår principiella utgångspunkt att värna alla staters suveränitet, självbestämmande och territoriella integritet är vi kritiska till den överstatliga inriktningen inom EU som undergräver detta. Med samma utgångspunkter är vi naturligtvis ännu mer kritiska till Rysslands stormaktsfasoner som bryter mot internationella lagar och innehar ett ännu större demokratiskt underskott. Någon annan hållning vore ologisk och inkonsekvent. Dessutom har vi i EU-nämnden inför mötet i EU:s utrikesråd ställt oss positiva till sanktioner mot Ryssland. Man förordar inte sanktioner mot någon man tycker är snäll, Patrik Kronkvist.

Sverigedemokraterna är det enda parti som konsekvent står upp för att försvara vår suveränitet och territoriella integritet. Vi är det enda partiet som förordat ett invasionsförsvar värt namnet och vi värnar Sveriges rätt till territoriell integritet, suveränitet och självbestämmande gentemot såväl EU som Ryssland. Vi vill också värna vår alliansfrihet gentemot USA och motsäger oss därför fullt medlemskap i Nato. Vi ser dock mycket positivt på fördjupat försvarssamarbete i Norden och en försvarsallians med Finland.

BJÖRN SÖDER

JULIA KRONLID

MIKAEL JANSSON

 

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/sd-tydliga-i-sin-kritik-mot-ryssland/