Centerpartister har svårt att släppa sitt partis förflutna

Svar till Nils-Åke Sandström (C) i Folkbladet den 27 juni 2018.

IDENTITET Om landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är svensk, tornedaling eller både och är upp till Bucht själv att avgöra. Till skillnad från Nils-Åke Sandström och hans Centerpartiet anser jag att det inte är upp till mig som politiker att bestämma hur individer identifierar sig. Men jag har förstått att en del centerpartister har svårt att släppa sitt partis förflutna som Bondeförbundet och vurmandet om rasbiologiska föreställningar.

För mig och mitt parti är det viktigt att slå fast att våra erkända minoriteter har rätten att bibehålla sina egna identiteter och tillhörighet till den erkända minoritetsnationen. De ska således inte tvingas försvenskas.

I tidningen Fokus den 18 juni skriver skribenten Johan Hakelius att ”det finns ett stort mått av hyckleri bland de politiker som försöker äta kakan och ha den kvar: som både insisterar på att samer är svenska och insisterar på att de ska ha särskilda rättigheter, baserade på att de inte är svenskar. Det Björn Söder gör är att utnyttja den motsägelsen.”

Jag har aldrig – och jag säger aldrig – påstått att en individ som tillhör en av våra erkända minoritetsnationer inte också kan vara svensk i nationstillhörigheten. På individnivå finns det givetvis människor som i olika grad känner tillhörighet till olika nationer. En del gör kanske en resa och håller på att lämna den tidigare nationstillhörigheten för att uppgå i den nya, medan andra befinner sig statiskt mellan nationstillhörigheterna. Det är upp till individerna själva att identifiera sig. Jag har själv ingifta släktingar som härstammar från andra nationer men som inte definierar sig som annat än tillhörande den svenska nationen.

Jag har förstått av debatten att det råder djup okunskap – även bland politiker – om vedertagna statsvetenskapliga begrepp som medborgarskap, nationstillhörighet och etnicitet. Nation och stat är alltså inte samma sak på samma sätt som nationstillhörighet och medborgarskap inte heller är samma sak.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/centerpartister-har-svart-att-slappa-sitt-partis-forflutna/