Coronapandemin visar vikten av att den fria världen står enade mot diktaturens Kina

KINA Under pandemin har Kina bistått desperata länder med hjälpsändningar av vårdutrustning. I samband med att munskydd, skyddskläder, vårdpersonal och experter flögs in till Europa var den kinesiska EU-ambassadören ute i pressen och drev tesen att ”Kina är EU:s vän i nöd” och tyvärr föll många ledande politiker för detta och prisade landet för dess generositet. Även företagare har prisat Kina för dess generositet sedan deras krisande företag – senast flygbolaget Norwegian – fått ta del av stora investeringar av den kinesiska staten.
Det är uppenbart att Kina under Coronakrisen befäst sin roll som världsmakt och att landet genom strategiska uppköp har fått ett ökat inflytande i strategiskt viktiga sektorer. Detta kommer inte minska.

I framtiden kommer uppköp av vital infrastruktur öka deras inflytande i många regioner och länder. Detta är en utveckling Sverigedemokraterna återkommande varnat för utan att få gehör. Så sent som i april i år röstade övriga partier ned flera av våra förslag på området.

Kina har även lyckas mycket bra med sin propaganda. För många medborgare framstår Kina alltmer som en pålitlig och handlingskraftig global aktör. Många glömmer det åsiktsförtryck som präglar vardagen i Kina och den aggression och den utpressning vi sett från kinesiska diplomater. Det ökande inflytande det totalitära Kina lyckas ta – och som vi i väst nu ger dem – kommer att påverka oss under en lång tid framöver.

Redan nu ser vi hur Världshälsoorganisationen (WHO), som skall ha människors hälsa och välmående i fokus, återkommande har vikit sig för den kinesiska diktaturens politiska agenda. Ett exempel på hur WHO vikit sig för kinesisk utpressning är det faktum att Taiwan inte släpps in i organisationen eller på möten om pandemin trots att landet har mångårig erafenhet och kompetens på sjukvårdsområdet och visat på hur man effektivt kan bemöta pandemin.

Många verkar också glömt – eller förträngt – Kinas roll i denna pandemi. Vissa gör gällande att Covid-19 läckt från ett av de många laboratorier som finns i Wuhan medan andra menar att det mest sannolika är att viruset kommer från en av de matmarknader, där djurhållningen är avskyvärd för djuren och riskabel ur ett smittskyddsperspektiv.

Osäkerheten om detta gör att det internationella samfundet borde utreda varför så många virus och olika nya sjukdomar kommer just från Kina och omvärlden bör inom ramen för en sådan internationell utredning gemensamt kräva svar på varför Kina reagerade så sent efter virusutbrottet samt varför inte WHO informerades omedelbart. Det finns många frågor som borde ställas av världssamfundet och som vi har rätt att kräva svar på från den kinesiska kommunistregimen. Likväl vågar få stater ställa dessa viktiga frågor.

Ängslan för att ställa Kina till svars beror på rädsla för regimens repressalier. Allt fler länder är beroende av handel med och investeringar från Kina och därför lyckas landets skrämseltaktik allt för ofta tysta kritiker.

Länder som vågar höja sin röst vare sig det rör landets roll för utbrottet av Covid-19, demonstrationerna i Hong Kong eller Taiwans deltagande i internationella möten utsätts omgående för kinesiska motåtgärder. Det senaste exemplet på detta är Australien, som aktivt verkat för att få till en internationell utredning av Covid-19-pandemin med ett särskilt fokus på källan till utbrottet. Kina svarade omgående med höga strafftullar på australienska varor.

Pandemin är efterkrigsvärldens största kris och det internationella samfundet har rätt att kräva en transparent och noggrann genomförd rapport om källan till utbrottet och en utredning av ansvarsfrågan. Det är bara genom att agera tillsammans som vi kan möta hoten från Kina. Sverige bör därför sluta upp bakom Australien och verka för att EU gör detsamma.

MARKUS  WIECHEL (SD)
Utrikespolitisk talesperson

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson

CHARLIE WEIMERS (SD)
Europaparlamentariker

TOBIAS ANDERSSON (SD)
Handelspolitisk talesperson

(Artikeln är publicerad i Nyheter Idag den 29 maj 2020)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/coronapandemin-visar-vikten-av-att-den-fria-varlden-star-enade-mot-diktaturens-kina/