Fråga till arbetsmarknadsministern angående personalbrist i restaurangbranschen

Fråga 2020/21:3205 Personalbrist i restaurangbranschen

av Björn Söder (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Restaurangbranschen larmar nu om svårigheter att rekrytera erfaren personal till sommaren. Många av de som tvingats byta yrke under de hårda restriktionerna stannar i det nya yrket i stället för att gå tillbaka till restaurangbranschen.

Enligt Arbetsförmedlingen rör det sig om cirka 50 000 restaurangjobb som har försvunnit under pandemin.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

Avser regeringen att vidta några särskilda åtgärder för att komma till rätta med problemet för branschen att kunna rekrytera erfaren personal, och i så fall, vilka?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-arbetsmarknadsministern-angaende-personalbrist-i-restaurangbranschen/