Fråga till biståndsministern angående kampanjer mot annat EU-lands ledare

Fråga 2020/21:854 Kampanjer mot annat EU-lands ledare

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Civil Rights Defenders (CRD), som sponsras av den svenska staten med över 54 miljoner kronor årligen, bedriver en politisk kampanj där man likställer Ungerns premiärminister Viktor Orbán med diktatorer som Putin och al-Asad. Det mycket anmärkningsvärda i att attackera en annan EU-medlemsstats ledare, som valts i fria och demokratiska val, på detta sätt föranledde mig att fråga (2020/21:698) statsrådet Peter Eriksson om han avsåg att vidta några åtgärder vad gäller att myndigheter inom hans ansvarsområde finansierar en organisation som driver en sådan här kampanj.

Hans svar var ”nej”.

Han skriver vidare: ”Stärkandet och främjandet av mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är prioriterat i svensk utrikespolitik. Ett oberoende och livskraftigt civilsamhälle är viktigt för en välfungerande demokrati och är en viktig del av regeringens demokratisatsning i utrikespolitiken, inklusive utvecklingssamarbetet. Civil Rights Defenders är en av många oberoende civilsamhällesaktörer som Sverige stödjer på olika sätt.”

Vi kan vara överens om att ett livskraftigt civilsamhälle är viktigt, men är det av den svenska regeringen finansierade civilorganisationers uppgift att ändra andra EU-länders medborgares politiska val?

Svaret från statsrådet lämnar mycket i övrigt att önska och väcker en rad nya angelägna frågor:

  • Anser statsrådet att svenska skattemedel ska finansiera kampanjer mot andra EU-länders ledare som är demokratiskt valda? Om så är fallet, anser statsrådet att Sverige ska vara en plattform för andra länders interna politiska kampanjer?
  • Anser statsrådet att civilorganisationer, sponsrade av andra stater, på samma sätt är välkomna att sprida negativa bilder av den svenska regeringens företrädare för att försöka påverka svenska folket? Eller kommer i sådant fall statsrådet att hävda att det rör sig om utländska påverkansoperationer mot Sverige och den svenska regeringen?

Av den ovan angivna anledningen vill jag ställa följande fråga till statsrådet Peter Eriksson:

Anser statsrådet fortfarande att svenska skattemedel ska användas till att finansiera påverkansoperationer mot ett annat EU-medlemslands demokratiskt valda ledare, och vidtar statsrådet några åtgärder?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-kampanjer-mot-annat-eu-lands-ledare/