Fråga till demokratiministern angående antisemitism i Sverige

Fråga 2020/21:1547 Antisemitism i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

I Sveriges Radio den 27 januari säger Benjamin Blecher, ordförande för Judiska Ungdomsförbundet i Sverige, att när judiska ungdomar ska välja gymnasium måste de tänka på vilket gymnasium de kan gå på för att risken för antisemitism inte ska bli ett problem.

Judiska Ungdomsförbundet är aktivt på sociala medier, men får ofta kommentarer som innehåller antisemitiska slagord när de lägger upp inlägg, enligt Benjamin Blecher.

”Det är väldigt problematiskt. Att uttrycka sin judiska identitet på sociala medier är en väldigt exponerad position. Jag undrar hur många som gör det. Men som ett judiskt ungdomsförbund så är det vår uppgift att företräda de individer som inte kan företräda sig själva. Vi ska tala för alla judiska ungdomar”, säger Benjamin Blecher till Sveriges Radio.

I Sverige har antisemitismen ökat till den grad att judar väljer att lämna kommuner som Malmö då de inte längre känner sig trygga.

Antisemitismen är till stor del importerad genom invandring till Sverige. Det bekräftas i en forskningsrapport av forskarna Lars Dencik och Karl Marosi som i rapporten studerat åtta europeiska länder med fokus på Sverige.

51 procent av förövarna bakom antisemitiska hot eller attacker uppfattas av offren ha extremistiska muslimska ståndpunkter, 25 procent vänsteråsikter och 5 procent högeråsikter.

Av dessa åtta länder är Sverige det land där judar oftast undviker att öppet bära kippa, davidsstjärna och annat som identifierar dem som judar. 60 procent av judarna i Sverige säger att de upplever antisemitism som ett stort problem i sitt land.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Vilka åtgärder vidtar ministern för att komma till rätta med den ökande och många gånger importerade antisemitismen i Sverige?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-demokratiministern-angaende-antisemitism-i-sverige/