Fråga till digitaliseringsministern angående resurser för att nå bredbandsmålet

Fråga 2020/21:1448 Resurser för att nå bredbandsmålet

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Regeringen har inte nått sitt bredbandsmål för 2020. För att nå målet att alla ska ha tillgång till snabbt bredband 2025 skulle 95 procent förra året ha fått tillgång till en hastighet på minst 100 megabit per sekund. Men andelen man nådde förra året är bara 84 procent, enligt Post- och telestyrelsens (PTS) senaste siffror.

För att nu kunna nå målet 2025 krävs, enligt PTS, statliga investeringar på 20 miljarder kronor.

PTS gjorde en kalkyl 2019. Enligt den skulle det kosta 53 miljarder kronor att fiberansluta 99,9 procent av alla hushåll och företag med 100 megabit per sekund fram till 2025. Då marknaden är villig att investera 31 miljarder kronor återstår för staten 22 miljarder kronor. I PTS rapport 2020 har man räknat ned beloppet till 20 miljarder kronor eftersom regeringen anslog 2,2 miljarder till bredband i budgeten.

Statsrådet Anders Ygeman hävdar att man inte kan ta siffran från PTS på ”allvar”. PTS menar å andra sidan att de inte förstår vad statsrådet menar och hänvisar till den enda kalkyl som är gjord från 2019.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet att tillföra erforderliga resurser som efterfrågas av PTS för att kunna klara målet, eller hur har statsrådet annars tänkt uppnå målet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-digitaliseringsministern-angaende-resurser-for-att-na-bredbandsmalet/