Fråga till finansministern angående plastpåseskatten

Fråga 2020/21:1447 Plastpåseskatten

av Björn Söder (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

Helsingborgsföretaget Gaia Biomaterials har utvecklat påsar som är nedbrytbara och kan användas upp till 50 gånger. Påsen består av det egenutvecklade materialet Biodolomer, en sammansättning av flera förnybara råvaror som tillverkas i företagets fabrik i Helsingborg. Under utvecklingen av Biodolomer har Gaia ingått som projektpartner i EU:s miljöprogram Life, som ger bidrag till miljö- och klimatåtgärder inom EU.

Trots att företaget dessutom anpassade påsen för flergångsanvändning och testade den hos det statliga forskningsinstitutet RISE och fick den godkänd som flergångsbärkasse för användning minst 50 gånger anser både Skatteverket och Skatterättsnämnden att påsen ska beskattas enligt den plastpåseskatt som infördes den 1 maj förra året. Bland annat menar de att det faktum att kassen till sin konstruktion inte skiljer sig från ”typiska plastkassar” innebär att kassen inte är avsedd för varaktigt bruk.

Skattebeskedet blev ett stort slag mot företagets framtidsplaner för tillverkning av miljöanpassade bärkassar i Sverige. Och i stället för att anställa ytterligare 20 till 30 personer var man tvungen att ändra om sin produktion helt.

Av denna anledning vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att undanta påsar som består av förnybara råvaror, och dessutom är godkända som flergångsbärkassar, från plastpåseskatten?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansministern-angaende-plastpaseskatten-2/