Fråga till finansministern angående moms vid YH-utbildningar

Fråga 2021/22:122 Moms vid YH-utbildningar

av Björn Söder (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

Yrkeshögskolan är en bra utbildningsform som ofta leder direkt till sysselsättning på arbetsmarknaden. Den bygger på ett aktivt deltagande från arbetslivet, vilket bland annat innebär att väldigt många lärare är yrkesverksamma personer som kommer till YH-utbildningar som konsulter.

Eftersom YH-utbildningar är momsbefriade har lärarna fram till nu fakturerat sina arvoden utan moms, men enligt uppgift har Skatteverket nu kommit med nya direktiv som stipulerar att lärare på YH-utbildningar ska fakturera med 25 procent moms. Det är nämligen vanligt att lärarna anlitas via sina egna företag och fakturerar sina arvoden till utbildningsanordnaren.

Eftersom YH-utbildningar är momsbefriade har utbildningsanordnaren inte rätt att dra av moms på kostnader. Alltså blir den nya momsen från lärarna en direkt kostnad, som därmed ökar utbildningsanordnarens största utgiftspost med 25 procent. Enligt uppgift från utbildningsanordnare finns inte denna kostnadsökning med i beräkningen av nivån på statsbidraget de erhåller för att bedriva utbildningarna.

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan bedrev 214 utbildningsanordnare YH-utbildning 2020. Av dessa var 121 privata, 86 kommuner, 5 landsting och 2 statliga anordnare.

Utbildningsanordnare varnar nu för vad denna stora kostnadsökning kan leda till. I vissa fall kan man kanske anställa sina lärare, men för dem som inte kan anställas behöver man skära i antalet lärartimmar, vilket inverkar på kvaliteten. I värsta fall leder kostnadsökningen till konkurs för den privata utbildningsanordnaren. Man menar att så kan ske redan under hösten, vilket gör att eventuell momskompensation nästa år kan vara försent.

Av denna anledning vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Avser ministern att vidta några omedelbara åtgärder för att förhindra att privata utbildningsanordnare för YH-utbildningar riskerar att gå i konkurs under hösten genom att till exempel låta dem göra momsavdrag för de lärare de anlitar?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansministern-angaende-moms-vid-yh-utbildningar/