Fråga till infrastrukturministern angående flygets klimatpåverkan

Fråga 2019/20:1833 Flygets klimatpåverkan

av Björn Söder (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I sitt svar på min fråga (2019/20:1747) hävdar infrastrukturministern att ”samtidigt har flyget en betydande miljö- och klimatpåverkan som ska minska”.

Eftersom frågan och svaret behandlar de regionala flygplatserna, som framför allt har inrikesflyg, förmodar jag att infrastrukturministern menar att det är inrikesflyget som har betydande klimatpåverkan. Oavsett skulle jag vilja veta vad infrastrukturministern bygger sitt påstående på.

Enligt Naturvårdsverket stod inrikesflyget för 1 (en) % av Sveriges totala koldioxidutsläpp 2017. Flyget totalt står för 2–3 (två till tre) % av världens samlade utsläpp och svenskarnas flygande står för ca 1 (en) % av flygets totala utsläpp.  Det är med andra ord väldigt små tal vi pratar om när det gäller flyget i jämförelse med vad övriga sektorer påverkar.

För att göra några jämförelser som också har bäring på flyg i viss mån:

Global turism (och då handlar det inte bara om flyg) står, enligt Lunds universitet, för endast 5 (fem) % av växthusgasutsläppen. Det kan jämföras med till exempel världens köttproduktion som, enligt Jordbruksverket, står för ca 15 % av utsläppen.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna på ett mycket tragiskt vis låter Miljöpartiets flygfientlighet diktera villkoren för landets flyg och flygplatser trots avsaknad av sakliga belägg. På något annat vis kan man inte tolka ministerns påstående om att flyget har en betydande klimatpåverkan som ska minska.

Av denna anledning skulle jag vilja fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

På vilka fakta bygger ministern sitt påstående om att flyget har en betydande klimatpåverkan?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-flygets-klimatpaverkan/