Fråga till inrikesministern angående EU-förslag om striktare krav på anpassning

Fråga 2020/21:420 EU-förslag om striktare krav på anpassning

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Enligt The Guardian kommer inrikesministrarna för Frankrike, Österrike och Tyskland på fredag att lägga fram ett förslag som innebär att migranter som kommer till Europa måste lära sig språket och uppmuntra sina barn att integreras.

Man framhåller framgångsrik integration som avgörande för en fungerande social sammanhållning. För att detta ska lyckas kräver man att även migranterna anstränger sig för att integreras.

Ytterligare punkter i förslaget rör religiös utbildning av imamer som man anser Bryssel borde finansiera och att så kallade icke-statliga organisationer som publicerar material som syftar till att motverka integration ska förlora statlig finansiering.

Skulle förslaget dras tillbaka innan fredag tror man att Frankrikes president Macron kommer se till att det istället läggs fram på mötet om två veckor då samtliga 27 länders regeringschefer möts.

I det nuvarande utkastet pekar man ut hotet från islamistisk terrorism som orsak till de senaste attentaten i Frankrike och Österrike.

Detta går ju direkt emot den under decennier förhärskande ideologin i Sverige, och som stötts av övriga sju riksdagpartier, som istället uppmuntrat migranter att bibehålla sin kultur, sina sedvänjor och sitt språk för att skapa det mångkulturella samhället, som de övriga sju riksdagpartier dessutom infört i den svenska grundlagen. Man kan dock, i sammanhanget, notera att få av dessa sju riksdagspartier idag vill använda sig av begreppet mångkultur.

Sverigedemokraterna har länge hävdat just det som nu är en del av det förslag som Frankrike, Österrike och Tyskland kommer att lägga fram. Hade övriga partier lyssnat på SD, med krav på migranters anpassning till värdlandet, hade många av de problem och tragedier som följt i det mångkulturella samhällets spår kunnat undvikas.

Sveriges regering fortsätter dock fortfarande att ge olika bidrag till islamistiska, antisemitiska och terrorhyllande rörelser i Sverige. Man har dessutom förhalat lagstiftning för att täppa till miljonrullningarna av svenska skattemedel till sådana organisationer.

Med anledning av det kommande förslaget och situationen i Sverige vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg, som ansvarar för inrikespolitiken:

Stödjer statsrådet förslaget från Frankrike, Österrike och Tyskland om striktare krav på anpassning?  Om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-eu-forslag-om-striktare-krav-pa-anpassning/