Fråga till justitie- och inrikesministern angående fuskande advokater

Fråga 2021/22:1772 Fuskande advokater

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Tidigare i år avslöjades hur en av Sveriges mest inkomstbringande offentliga försvarare fuskat med uppgifter i sina kostnadsräkningar. Han uteslöts därefter ur Advokatsamfundet. Nu har Aftonbladet avslöjat att även hans bror, som förra året fakturerade domstolarna över 9 miljoner kronor, lämnat oriktiga uppgifter för att få ut ersättningar.

Under förra året kostade rättsliga biträden, såsom advokater, skattebetalarna 3,7 miljarder kronor.

En av åklagarna, som tidningen pratat med, säger att ”det finns inbyggt i systemet att man ska kunna lita på en advokat”. Uppenbarligen gäller inte detta längre i dagens Sverige.

Generaldirektören på Domstolsverket menar att det behövs lagändringar, och i mars överlämnade hans myndighet en rapport till regeringen med flera olika förslag för att skärpa kontrollen.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Vad har hänt med rapporten som Domstolsverket överlämnade till regeringen, och avser ministern att förändra systemet för att skärpa kontrollen i enlighet med Domstolsverkets rapport?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-inrikesministern-angaende-fuskande-advokater/