Fråga till kulturministern angående icke säkerhetsklassade utländska tekniker på Sveriges Radio

Fråga 2021/22:1773 Icke säkerhetsklassade utländska tekniker på Sveriges Radio

av Björn Söder (SD)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

Enligt en granskning av Dagens Nyheter har Sveriges Radio låtit utländska it-tekniker röra sig fritt i byggnaden trots att de inte säkerhetsprövats.

Det var våren 2014 som Sveriges Radio upphandlade ett nytt textsystem, Dalet, för att förbättra det redaktionella arbetet. Sammanlagt ska 27 medarbetare från Dalet ha deltagit i projektet, och enligt Dagens Nyheter kommer dessa medarbetare från bland annat Israel, Ryssland och Frankrike. DN:s granskning visar att SR inte säkerhetsprövade Daletteknikerna trots att de befann sig innanför skalskyddet. DN har även avslöjat att en av de utländska it-teknikerna arbetat för regimtrogna ryska medier, tv-kanalen RT.

Enligt tidningen ska inte SR:s vd och programdirektör ha vetat om it-teknikerns bakgrund. vd:n uppger dessutom att frågan om utländska tekniker aldrig kom upp på hennes bord.

Sveriges Radio är en del av det svenska totalförsvaret där P4 är Sveriges beredskapskanal med uppdraget att förmedla information från myndigheter.

Efter en lagändring 2018 hade upphandlingen varit säkerhetsklassad.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter:

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder med anledning av Dagens Nyheters avslöjande?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kulturministern-angaende-icke-sakerhetsklassade-utlandska-tekniker-pa-sveriges-radio/