Fråga till justitie- och migrationsministern angående JK:s hantering av underlag för skadestånd

Fråga 2021/22:50 JK:s hantering av underlag för skadestånd

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Jag har i tidigare fråga (2020/21:3492) till justitie- och migrationsministern lyft det ytterst osmakliga i att Justitiekanslern (JK) tillerkänt en dömd sadistisk våldtäktsman ett skadestånd på 840 000 kronor från svenska staten. Anledningen till JK:s beslut var att Högsta domstolen slagit fast att den våldtäktsdömde kan ha varit under 18 år när han 2017 våldtog två kvinnor i Malmö och därför dömdes till ett för hårt straff av först Malmö tingsrätt och senare Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Den våldtäktsdömde, som asylinvandrat från Syrien, kidnappade 2017 en kvinna. Tillsammans med sin bror höll han i nära ett dygn kvinnan inlåst och bunden i en källare, där de turades om att våldta, misshandla och förnedra henne. De bjöd även in kompisar att begå övergrepp mot kvinnan.

Den våldtäktsdömde, som av JK erhöll 840 000 kronor av svenska staten, ska i förhör ha sagt att han inte tyckt sig gjort något fel eftersom han frågat sin äldre bror om lov att ha sex med kvinnan. En kort tid innan den händelsen hade han tillsammans med en annan migrant brutit sig in och våldtagit en annan kvinna. Även hon misshandlades grovt med knytnävsslag och sparkar mot kropp och huvud. Kvinnan hotades dessutom till livet och pressades på pengar.

Efter att många, med all rätt, ifrågasatt JK:s pengaregn över den sadistiske våldtäktsmannen försvarade hon sig återkommande med att lagen och praxis har tvingat henne att agera på det sätt som hon har gjort, att hon saknat beslutsutrymme.

Ole Settergren skriver i tidningen Kvartal: ”Jag har begärt att av justitiekansler (JK) Mari Heidenborg få ut underlaget till beräkningen av ersättningsbeloppet. Den begäran besvarar JK med att handlingen inte är offentlig utan är att betrakta som en minnesanteckning och att den i enlighet med gällande rutiner har gallrats i samband med att ärendet avslutades.”

Han skriver vidare: ”En som reagerar starkt på det är experten på yttrandefrihet och offentlighetsprincipen Nils Funcke. ’Vid myndighetsutövning ska det som varit av betydelse för ärendets utgång sparas. Det ska vara möjligt att se vilka överväganden en myndighet gjort’, säger Funcke som påpekar att det inte är ovanligt att JO, men även JK, kritiserar myndigheter för att underlag är bristfälliga och därmed beslut svårbegripliga.”

Han avslutar sin artikel med: ”Transparens och öppenhet ska vara kärnvärden i vår demokrati, och rättsstaten bygger på folkets förtroende. När det dessutom gäller ett ärende som är så kritiserat framstår JK:s bristande öppenhet och hjälpsamhet som oacceptabel och just stötande.”

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta några generella åtgärder med anledning av hur JK hanterar underlag för sina beslut om att tillerkänna dömda skadestånd från svenska staten och den kritik som framförts från experten på yttrandefrihet och offentlighetsprincipen, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-jks-hantering-av-underlag-for-skadestand/