Fråga till utrikesministern angående ökade spänningar mellan Serbien och Kosovo

Fråga 2021/22:48 Ökade spänningar mellan Serbien och Kosovo

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Sedan Kosovo i förra veckan beslutade att inte tillåta bilar med serbiska registreringsskyltar att passera gränsen har spänningarna mellan Serbien och Kosovo ökat. Beslutet påverkar framför allt den serbiska minoriteten, som dominerar i norra Kosovo. Det ska, enligt många, vara de värsta spänningarna på flera år.

Serbien har, enligt sitt försvarsdepartement, höjt beredskapen längs gränsen, och Kosovo har sänt specialstyrkor. Även serbiskt stridsflyg har setts nära gränsen mot Kosovo.

EU och Nato uppmanar nu de båda sidorna att deskalera situationen.

Jag vill fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern, i egenskap av OSSE-ordförande, att vidta några åtgärder för att försöka deskalera situationen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-okade-spanningar-mellan-serbien-och-kosovo/