Fråga till justitieministern angående resultat av regeringens åtgärder mot kriminaliteten

Fråga 2020/21:2246 Resultat av regeringens åtgärder mot kriminaliteten

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

I ett svar på min fråga (2020/21:2087) om på vilket sätt justitieministern kommer att ta ansvar för det som inträffade i Vetlanda svarar ministern att ”arbetet mot kriminaliteten är högt prioriterat av regeringen” och att ”med regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten har vi tagit ett brett grepp mot kriminella nätverk men också mot annan brottslighet i samhället”.

Justitieministern skriver vidare att regeringen i april 2020 beslutade ”att tillsätta en utredning som ska göra en bred översyn av lagstiftningen om utvisning på grund av brott och lämna förslag på en skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott” och att ”utredaren ska presentera sina förslag senast den 30 juni 2021”.

Med tanke på hur situationen ser ut i Sverige är det nog många med mig som undrar när vi kan förvänta oss att se resultat av regeringens politik på området. Det har ju gått över sex år sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tog över makten i landet, och situationen har ju knappast blivit bättre.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

När bedömer ministern att vi kan förvänta oss att se resultat av de åtgärder ministern återkommer till i sina svar, och vilka ytterligare åtgärder är ministern annars beredd att vidta om resultaten uteblir?​

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-resultat-av-regeringens-atgarder-mot-kriminaliteten/