Fråga till kultur- och demokratiministern angående bidrag till extremistorganisationer

Fråga 2020/21:399 Bidrag till extremistorganisationer

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Säpo har länge varnat för att statligt stöd till organisationer finansierar extremism.

Men trots två utredningar tillsatts och lagt fram förslag, 2018 respektive 2019, fortsätter det att dröja innan ny lagstiftning är klar. Kultur- och demokratiministern har uttalat att hon är ”frustrerad över att det nu kommer att ta lite längre tid”. Anledningen är att man i sent skede i arbetet med lagförslaget upptäckte att tillämpningen av den kan strida mot EU:s dataskyddsförordning. Nu har ytterligare en utredning tillsats för att titta på detta.

Regeringen meddelar nu att den nya utredningen ska vara klar först i augusti 2021. Man kan minst sagt säga att regeringen är ytterst saktfärdig i arbetet med att täppa till flödet av skattemedel till extremistorganisationer.

I ett remissvar från förra hösten bedömde Säpo att ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till extremistmiljöer mottar offentliga medel och samtidigt fortsätter avslöjanden efter avslöjanden att komma om hur offentliga medel betalas ut till islamistiska, antisemitiska och terrorhyllande rörelser. Det handlar om allt från bistånd och bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer Islamic Relief och Ibn Rushd till bistånd till Unrwa och palestinska myndigheten.

I andra sammanhang har regeringen gått snabbt fram med lagförslag, som till och med sågats av Lagrådet, för att få lagstiftning på plats. Vi minns alla afghanamnestin. Men när det gäller att stoppa svenska skattebetalares pengar till extremister tycks det inte vara lika angeläget. Här borde regeringen kunna agera lika snabbt för att dra åt kranen av offentliga medel genom en temporär lag i väntan på ett slutgiltigt lagförslag där även den sista delen avseende hanteringen av personuppgifter är utredd. Dessutom bör man beakta att det redan finns två utredningar på plats att bygga en sådan lag på.

Av denna anledning vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Har ministern övervägt att snabbt lägga fram en temporär lag, byggd på de två tidigare utredningarna, i väntan på att den sista utredningen blir klar och ett slutgiltigt lagförslag finns på plats? Om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-angaende-bidrag-till-extremistorganisationer/