Fråga till utrikesministern angående resolution i FN:s generalförsamling

Fråga 2020/21:384 Resolution i FN:s generalförsamling

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I förra veckan röstade FN:s generalförsamling igenom en resolution (Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem (Agenda item 53)) där Tempelberget i Jerusalem bara hänvisas till med sitt muslimsk-arabiska namn, Haram al-Sharif.

Långt innan islams tillkomst köpte kung David platsen som i dag är Tempelberget och på niohundratalet f.Kr byggde kung Salomo det första templet. Judarna var alltså på Tempelberget ca 1500 år före muslimerna.

Tempelberget är av stor betydelse för judarna. Att FN:s generalförsamling antar en resolution där man endast använder det muslimska namnet är därför en tydlig markering mot judarnas rätt till Tempelberget och ignorerar Jerusalems judiska rötter.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Gjorde Sverige någon markering i generalförsamlingen mot detta och om inte varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-resolution-i-fns-generalforsamling/