Fråga till miljö- och klimatministern angående klimattoppmöte

Fråga 2020/21:2365 Klimattoppmöte

av Björn Söder (SD)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

USA:s president Joe Biden har bjudit in 40 världsledare till ett toppmöte om klimatet. Bland andra är både Norges statsminister Erna Solberg och Danmarks statsminister Mette Frederiksen inbjudna samt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Till mötet är även ledare som är skeptiska mot människans påverkan på klimatet inbjudna, exempelvis Brasiliens Jair Bolsonaro. Även Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping är inbjudna.

Enligt ett pressmeddelande på Vita husets hemsida har Biden bjudit in de 17 länder som står för 80 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Utöver dessa har länder som demonstrerar ett starkt ledarskap inom klimatfrågan, är särskilt utsatta för klimatförändringar eller visar prov på innovativa vägar till en grön ekonomisk omställning bjudits in.

Sverige har dock, trots den höga svansföring regeringen håller i klimatfrågor och trots att regeringen försöker framställa sig som någon sorts klimatpolitisk förebild, inte fått någon inbjudan.

Av denna anledning vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

Vilka slutsatser drar ministern av att Sverige ratas och inte får någon inbjudan till klimattoppmötet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-miljo-och-klimatministern-angaende-klimattoppmote/