Fråga till socialministern angående bristande myndighetsinformation

Fråga 2021/22:15 Bristande myndighetsinformation

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Under coronapandemin har Folkhälsomyndigheten verkligen utmärkt sig genom sitt agerande eller i flera fall brister i agerande. Myndighetens hantering av pandemin har, förutom att den har orsakat ett stort antal dödsfall, också gett omfattande negativ publicitet i vår omvärld.

Kommunikationen från myndigheten under den pågående pandemin lämnar också mycket övrigt att önska. Många har upplevt informationen som bristfällig och otydlig.

Trots ökade antal smittade och att vi fortfarande befinner oss i pandemin har myndighetens information nu lett till att folk slappnar av och tror att allt är över och att man kan återgå till livet som det var före 2020.

Den 29 september kommer de tidigare regler och restriktioner som gällt på grund av pandemin att lättas. Men nu oroas allt fler regioner som ser den ökade smittspridningen, framför allt bland unga och ovaccinerade.

Efter pressträffen den 7 september med bland andra socialministern har länsstyrelsen i Kronoberg i sin veckorapport konstaterat att ”den lilla försiktighet som funnits hos allmänheten försvunnit helt”. ”För de flesta tog pandemin slut vecka 36. Stora sällskap handlar tillsammans och inga avstånd till andra personer respekteras”, skriver länsstyrelsen, som vidare uppger att det råder ”förvirring” kring vad som lyfts och framför allt vad som kvarstår efter den 29 september.

Vidare skriver man att den information som finns tillgänglig har varit ”ytterst sparsam” och att man därför har svårt att svara på de frågor som man får. ”Avsaknaden av tydlighet gör att näringslivsaktörer inte kan planera sin verksamhet efter steg 4, och redan nu verkar allmänheten tro att det inte finns några restriktioner kvar.”

Enligt Aftonbladet ser även Region Jönköping, Jämtland, Västernorrland, Norrbotten, Värmland, Östergötland, Västra Götaland och Gotland liknande tendenser och kräver nu en nationellt tydlig kommunikation kring vilka råd och restriktioner som fortfarande gäller efter den 29 september.

Länsstyrelsen i Jämtland skriver: ”Fokusera kommunikationen på vilka restriktioner som är kvar istället för vilka som tas bort.”

När Aftonbladet söker Folkhälsomyndigheten för att få svar på frågor hänvisar myndigheten endast i mejl till informationen på hemsidan.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Avser ministern att vidta några åtgärder på grund av bristfällig myndighetsinformation, som enligt uppgift leder till att människor tror att pandemin är över, vilket återigen kan orsaka ökad smittspridning?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-bristande-myndighetsinformation/