Fråga till socialministern angående politisk beredskap vid ökad smittspridning

Fråga 2021/22:245 Politisk beredskap vid ökad smittspridning

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Europa är, enligt WHO, den enda region i världen där covidfallen nu ökar. Förra veckan steg antalet covidfall med 7 procent i Europa jämfört med föregående vecka. Storbritannien och Ryssland stod för flest covidfall i Europa under förra veckan. Även i Lettland och Polen har smittspridningen ökat, vilket föranleder att politiska åtgärder nu sätts in. I de två sistnämnda länderna är bara drygt häften färdigvaccinerade, vilket förmodligen påverkar den snabba smittspridningen.

Samtidigt säger Sveriges statsepidemiolog att han inte är orolig för ett svårt covidläge i Sverige. Han vill ogärna spekulera om hur pandemin kommer att utveckla sig under vintern, men tror inte, enligt SVT, att ett scenario liknande det i Storbritannien är det mest sannolika.

”Det är jättesvårt att veta, och den här sjukdomen har överraskat oss förr. Men jag har svårt att se att vi skulle få ett väldigt allvarligt läge. Vi har ju redan gått in och börjat ge en tredje dos till de allra sköraste, och vi har tillgång till väldigt mycket vaccin”, säger han till TT.

Men i Storbritannien, med en vaccinationsgrad i paritet med Sveriges, har smittspridningen legat på en väldigt hög nivå under den senaste tiden, trots relativt hög vaccinationstäckning. Enligt forskaren Farshid Jalalvand vid Lunds universitet kan Sverige mycket väl följa efter Storbritanniens smittkurva. Han hänvisar till att det pågår en dragkamp mellan smittspridning och flockimmunitet, och i takt med att det blir kallare och immuniteten avtar kan viruset få övertaget.

I Sverige är nu 67,12 procent färdigvaccinerade och i Storbritannien 66,56 procent.

Regeringen har under hela pandemin hänvisat till sin ”expertmyndighet”. Samma myndighet vars ledning i februari 2020 hävdade att ”coronaviruset kommer inte att spridas i Sverige”. Myndigheten, och därmed också regeringen, har under hela pandemin stuckit ut och gjort vägval som skiljt sig avsevärt från stora internationella organs och erkända experters rekommendationer. I stället för att lyssna till vetenskap och forskning anses också Folkhälsomyndigheten ha sysslat med ”cherry picking” det vill säga att de plockat vissa bitar ur olika forskning i syfte att stödja de egna åsikterna.

När nu statsepidemiologen, som regeringen lyssnat så mycket på och som visat sig ha fel i så mycket, tonar ned riskerna med ny smittspridning i Sverige finns det all anledning att lyssna på andra som tvärtemot höjer ett varningens finger. Sverige har inte råd att återigen stå illa förberett utan bör ha en beredskap för om situationen i Sverige snabbt förändras när vi nu går in i en kallare period, restriktioner hävts och människor har börjat resa igen och slappna av.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Har regeringen en politisk beredskap ifall att smittspridningen börjar ta fart igen i Sverige, och hur ser den beredskapen i så fall ut?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-politisk-beredskap-vid-okad-smittspridning/