Fråga till socialministern angående politiskt ansvar under pandemin

Fråga 2020/21:899 Politiskt ansvar under pandemin

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Kommunernas hemtjänst och äldreomsorg har haft omfattande brister under pandemins inledning. SVT har nu avslöjat att Sahlgrenskas avdelning för vårdhygien i januari mejlat ut att det inte fanns anledning för kommunerna i Västsverige att förbereda sig.

Mejlet gick ut från Sahlgrenskas avdelning för vårdhygien, men varken hos Sahlgrenska eller Västra Götalandsregionen centralt dyker det upp när SVT frågar pressavdelningarna vilka budskap som gick ut till kommunerna. Det tyder på en mörkläggning av det budskap som gick ut.

Men bilden av bristande rutiner bekräftas också av svar på en stor enkät som IVO gjort till kommunernas ansvariga sjuksköterskor och som SVT tagit del av. Enligt svaren saknades på flera håll skyddsutrustning, rutiner och kompetens när smittan kom till äldrevården.

Även socialministern försökte tona ned riskerna med viruset och hävdade att vi hade god beredskap. Till SVT sade socialministern den 27 januari: ”Jag förstår att man får lite ont i magen när man läser och får nyhetsflashar, men samtidigt så har vi en god beredskap.”

Regeringen har fatalt misslyckats med hanteringen av pandemin. Det har inte funnits någon beredskap, och åtgärderna man vidtagit har antingen inte varit några alls eller i bästa fall varit otillräckliga.

Socialministern, som uppenbarligen själv vägrar ta ansvar, hänvisar ständigt till sin ”expertmyndighet” Folkhälsomyndigheten för att bortförklara misslyckandet. Trots att myndighetens generaldirektör redan i inledningen av pandemin slog fast att ”coronaviruset kommer inte att spridas i Sverige” (Svenska Dagbladet den 7 februari) och därefter misslyckats med att hantera situationen gav regeringen honom den 13 november fortsatt förtroende att leda myndigheten genom att förlänga hans förordnande till och med den 31 oktober 2021.

Sverige, som skilt ut sig jämfört med omvärlden har nu genom sin misslyckade strategi över 7 000 döda i pandemin. I stället för att följa WHO:s krav från den 16 mars om testning låg Sverige länge efter med detta. Medan andra länder införde strikta gränser för sammankomster, för att inskärpa allvaret hos befolkningen, gick Sverige sin egen väg. I stället för att införa krav på munskydd fortsätter Sverige att vägra införa detta sätt att minska smittspridningen. Sverige är, tillsammans med krigshärjade länder som Somalia, Sudan, Eritrea, Jemen och Syrien och diktaturen Belarus samt några önationer i Mikronesien, enda land som inte har något krav eller rekommendationer om ansiktsmask. Sverige har också fullständigt misslyckats med att skydda våra äldre på äldreboenden – även under andra vågen av smittan.

En av världens främsta dagstidningar, Wall Street Journal, skriver på söndagen att det svenska coronaexperimentet är över efter att antalet smittade, antalet sjukhusvårdade och antalet döda har ökat igen i Sverige. Experimentet har, enligt tidningen, utgjorts av frivilliga åtgärder som inte har fungerat.

Sverige är ett av de länder med högst dödstal per capita i världen.

Det duger inte längre att socialministern bara slår ifrån sig och pekar på Folkhälsomyndigheten. Till syvende och sist är socialministern och regeringen ansvariga för situationen och måste därmed börja ta politiskt ansvar.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Vilka konkreta åtgärder tänker ministern nu vidta nu för att motverka att pandemin får mer omfattande konsekvenser än nödvändigt?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-politiskt-ansvar-under-pandemin/