Fråga till socialministern angående regionernas provtagning för covid-19

Fråga 2020/21:505 Regionernas provtagning för covid-19

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Rekordmånga vill testa sig för covid-19, men nu uppger flera regioner att man för tillfället har nått sin maxkapacitet.

Enligt SVT gjordes under den sista veckan i oktober lite mer än 39 300 så kallade PCR-tester av misstänkt covid-19 i Region Stockholm. Veckan därpå ökade antalet till drygt 42 000. Nästa vecka vill regionen kunna testa omkring 50 000 personer men det kommer ändå inte att täcka efterfrågan. Många som försöker boka provtagning i Stockholm möts just nu därför av negativa besked. Och runt om i Sverige är situationen på samma sätt.

Samtidigt säger socialministern att ”för att bekämpa smittspridningen är det angeläget att storskalig testning upprätthålls på den nivå som behövs”.

Socialministern har därför kallat regionerna, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen till ett möte den 18 november för att diskutera frågan. Enligt uppgift vill hon veta vilka åtgärder regionerna vidtar och säkerställa att alla tänkbara resurser satsas för att klara en hög nivå på testningen.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Vilka åtgärder och resurser är ministern beredd att vidta och tillföra från staten till regionerna för att de ska klara av testningen och smittspårningen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-regionernas-provtagning-for-covid-19/