Fråga till försvarsministern angående amerikanskt spionage mot Sverige och svensk försvarsindustri

Fråga 2020/21:504 Amerikanskt spionage mot Sverige och svensk försvarsindustri

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Danmarks Radios Nyheder har avslöjat att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA använt ett topphemligt dansk-amerikanskt spionsamarbete för att målmedvetet spionera på centrala ministerier och privata företag i Danmark men också i bland annat Sverige.

Uppgifterna kommer från häpnadsväckande slutsatser i ett antal strikt konfidentiella rapporter som gjordes av en intern visselblåsare i Försvarsunderrättelsetjänsten, FE, omkring 2015.

Rapporterna varnade FE-ledningen för eventuella olagligheter i ett underrättelsetjänstsamarbete mellan Danmark och USA för att tömma danska internetkablar på information som underrättelsetjänsterna kunde använda i sitt arbete.

Förutom varningarna om amerikanskt spionage mot Danmark varnade visselblåsaren i rapporterna också om NSA-spionage mot mål i bland annat Sverige.

En källa till DR Nyheder säger att NSA har använt samarbetet för riktat spionage mot Danmarks närmaste allierade och tidigare även mot danska intressen och mål.

I samband med att Danmark skulle köpa in nya stridsflygplan pågick också spionage mot Saab. Danmark valde nämligen mellan två amerikanska modeller: Eurofighter och svenska Gripen. Beslutsprocessen om vilket plan som skulle köpas hade pågått i årtionden, men vid tiden för det påstådda spionaget gick den in i sin sista fas.

Visselblåsarens rapporter visar att NSA har använt det dansk-amerikanska spionaget för sökningar på just Eurofighter och Gripen.

Det har inte varit möjligt för DR Nyheder att avgöra exakt vilken information NSA letade efter eller hur den amerikanska underrättelsetjänsten kan ha använt informationen om försvarsindustriföretagen. Men resultatet blev att Danmark köpte amerikanska plan.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta med anledning av uppgifterna om spionage riktat mot Sverige och svensk försvarsindustri?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-amerikanskt-spionage-mot-sverige-och-svensk-forsvarsindustri/