Fråga till socialministern angående uttalanden av GD vid Folkhälsomyndigheten

Fråga 2019/20:1788 Uttalanden av GD vid Folkhälsomyndigheten

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

I en intervju i Svenska Dagbladet den 7 juni 2020 säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att det var väldigt mycket slumpen som gjorde att Sverige fick en så stor spridning av coronaviruset.

Kritiker till Folkhälsomyndighetens hantering av smittan i Sverige, som gått stick i stäv med resten av världens, menar att det är just myndighetens strategi, eller avsaknad av sådan, som varit förödande och som lett till att Sverige har extremt många fler dödsfall än våra nordiska grannländer.

Samme generaldirektör uttalade sig i Svenska Dagbladet den 7 februari då han tonade ned risken för en epidemi i landet. Coronaviruset kommer inte att spridas i Sverige, hävdade han.

Detta är ju synnerligen anmärkningsvärda uttalanden från en generaldirektör, som är högst ansvarig för den myndighet som har huvudansvaret när det gäller hanteringen av covid-19-pandemin. Först tonar han, utan belägg, ned riskerna för att sedan, när myndigheten inte vidtagit adekvata åtgärder vilket föranlett massdöd, skylla på slumpen.

Att regeringen fortsatt har förtroende för sin generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten ter sig allt mer märkligt.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Kommer ministern att ta några initiativ med anledning av generaldirektörens uttalanden?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-uttalanden-av-gd-vid-folkhalsomyndigheten/