Fråga till infrastrukturministern angående infasningsstöd

Fråga 2019/20:1786 Infasningsstöd

av Björn Söder (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Sveriges regionala flygplatser föreslår, i syfte att säkerställa tillförlitliga kommunikationer till och från de allra flesta av landets regionala flygplatser efter krisen, ett nytt statligt stöd, som man kallar infasningsstöd.

Tanken är att det ska gå till uppstart av kommersiell flygtrafik på små och medelstora flygplatser. Det ska gå till flygplatser i hela Sverige, inte bara till Norrland. Infasningsstödet ska riktas till de som hade kommersiell linjetrafik före pandemin. Infasningsstödet ska alltså inte vara utformat som den temporära trafikplikten. Stödet ska utgå till dess att marknaderna har normaliserats. Man förespråkar en variant som stegvis fasar in mängden kommersiella flygturer till en nivå som tillgodoser näringslivets behov.

Sveriges regionala flygplatser menar vidare att ett infasningsstöd skulle kunna bygga på kabinfaktor, det vill säga att när ett visst antal stolar i kabinen är belagda så minskas stödet för att till slut helt tas bort. En sådan kabinfaktor skulle exempelvis kunna vara 65 procent. Då upphör stödet.

Det är viktigt att få igång en regelbunden turlista då det skapar förutsägbarhet för resenärerna. Därför behöver stödet omfatta en morgon- och en kvällstur, men inget mer. Dessutom ska stödet vara begränsat i tid.

Den temporära allmänna trafikplikten som snabbupphandlades i våras löper nu ut. Det innebär att det också finns pengar kvar från det som avsattes i våras för att starta upp ett infasningsstöd.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Skulle ministern kunna tänka sig att införa ett infasningsstöd i enlighet med det som Sveriges regionala flygplatser föreslår?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-infasningsstod/