Fråga till utbildningsministern angående bristande skolutbildning

Fråga 2020/21:1146 Bristande skolutbildning

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Göteborgs-Posten rapporterar den 23 december 2020 att en skola i Göteborg har upphört att rätta elevernas fel på prov och i det dagliga skolarbetet för att eleverna inte ska ”tappa sugen”.

Beslutet att låta eleverna skriva och räkna fel utan åtgärd har tagits utan att det kommunicerades utåt. Det uppdagades i stället när mamman till en elev av en händelse upptäckte en lång rad orättade fel och ofullständiga utförda uppgifter i dotterns mattebok samtidigt som dessa hade signerats med ”Bra” av läraren.

När mamman ifrågasatte detta blev lärarens svar att det är så alla lärare numera arbetar på skolan. Det uppgavs vara en pedagogik som rektor sanktionerat.

Mamman kontaktade rektorn som i mejlsvar bekräftade att hon fått korrekt information av läraren. Fel som eleverna gör ska inte rättas eftersom det kan förstöra glädjen i undervisningen.

Rektorn menade också att det i mycket undervisning inte finns något rätt eller fel men höll med om att det inte gäller för matematik men att felen som görs där ändå inte bör rättas eftersom eleverna då ”tappar sugen”.

Av denna anledning vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Anser ministern att det ska få gå till så här och om inte, vilka åtgärder tänker ministern vidta?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-bristande-skolutbildning/