Fråga till utbildningsministern angående skolors hantering av pandemin

Fråga 2020/21:1209 Skolors hantering av pandemin

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet. Beslutet presenterades av utbildningsminister Anna Ekström (S) vid en pressträff på torsdagen den 7 januari och innebär att huvudmannen för en grundskola som är öppen för eleverna kan besluta att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, om det behövs för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19.

Men en enkätundersökning som publicerades i november förra året bland Lärarnas Riksförbunds skyddsombud i skolorna visade då att vart fjärde skyddsombud bedömer att deras skola inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Närmare var femte bedömer att deras skola inte gör riskbedömningar utifrån smittan, och endast 35 procent bedömer att skolan gör riskbedömningar fullt ut.

Inför vårterminsstarten har LR riktat ett antal krav på huvudmännen för att inte skolmiljön ska bli en källa till smittspridning. Först och främst handlar det om att genomföra riskbedömningar i form av att exempelvis utvärdera lokaler, se över hur många individer som träffar varandra och se över ventilationen.

Lärarfacket vill dessutom se att munskydd erbjuds i alla skolor – till både lärare och elever. Annars vill man att skolan hålls stängd. Man vill också att huvudmännen inför riktlinjer om att även skolan ska följa de allmänna rekommendationerna om maximalt åtta vuxna personer träffas. Enligt facket måste vuxna både i skolor och Komvux omfattas, och undervisning och lokaler anpassas. Om det inte är möjligt vill man att skolan hålls stängd.

Av denna anledning vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

När nu regeringen gett även högstadieskolorna möjlighet att använda fjärr- eller distansundervisning för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19, vilka åtgärder vidtar ministern för att huvudmännen verkligen följer dessa och hur ser ministern på LR:s framförda krav?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-skolors-hantering-av-pandemin/