Fråga till utrikesministern angående bevarandet av ubåten Som

Fråga 2020/21:3415 Bevarandet av ubåten Som

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I utredningen Vraket efter ubåten Som (Ds 2021:14) framgår flera aspekter som är viktiga att beakta i det fall vraket efter den ryska ubåten bärgas och återbördas till Ryssland. Eftersom ubåtsvraket är från 1916 och har en konstruktion som gör att den är unik i sitt slag finns det flera skäl för att den ska bevaras och tillgängliggöras även i framtiden. I utredningen beskriver statens maritima och transporthistoriska museer ubåten Som såsom ”en unik historisk lämning och en viktig del av kulturarvet”.

Det är därför av vikt att bevarandet även efter en bärgning sker på ett sätt så att inte delar eller hela ubåten skulle skadas eller förstöras. Ryssland har tyvärr en historia av att inte behandla farkoster som har historiskt värde på ett tillfredsställande sätt. Senast har detta exemplifierats med det enda exemplaret av markeffektfarkosten av Lun-klass. Farkosten fanns länge upplagd vid Svarta havet men skulle bärgas till en utställning. Under bärgningen kom dock farkosten att slita sig och hamna på en strand, där den har legat under längre tid, utsatt för elementen utan något som helst skydd.

Fler exempel finns på hur tekniskt unika farkoster i Ryssland inte har omhändertagits på ett tillfredsställande sätt utan utsätts för väder och vind. Den tidigare sovjetiska rymdskytteln Buran kom också att under lång tid att utsättas för väder och vind innan den fick ett eget museum i det allryska utställningscentret i Moskva (VDNKH).

Vid en jämförelse mellan förhållandena i västvärlden och Ryssland ser man att det råder olika utgångspunkter när det gäller bevarandet av tekniskt unika farkoster. En bra jämförelse är de båda överljudspassagerarplanen som konstruerades av dels Storbritannien och Frankrike (Concorde) och dels Sovjetunionen (TU-144). Dessa båda flygplanstyper är sedan länge tagna ur drift, och för Concorde finns ett antal exemplar bevarade på museer inne i hangarer, exempelvis på museet Le Bourget i Paris. I Ryssland däremot återfinns ett exemplar av TU-144 på museet Monino i Moskva, där det står utomhus, utsatt för väder och vind.

Med anledning av att Ryssland tidvis brustit i omhändertagande av historiskt unika farkoster vill jag vill fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta åtgärder, exempelvis att kräva garantier, för att säkerställa att ubåten Som tas om hand så som det unika historiska föremål det är?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-bevarandet-av-ubaten-som/