Fråga till utrikesministern angående bilden av Sverige

Fråga 2019/20:1670 Bilden av Sverige

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Regeringens bristande hantering av covid-19 fortsätter orsaka stor skada på bilden av Sverige utomlands – en bild som sedan regeringens hantering av massinvandringsvågen 2015 varit negativ.

The New York Times hade måndagen den 22 juni ett stort reportage om Sverige som beskriver landet i mycket negativa ordalag. Man kallar Sverige för en pariastat, med hänvisning till att allt fler länder – även våra nordiska grannländer – stänger sina gränser för svenskar på grund av hur man hanterat krisen.

Tidningen påpekar också att det svenska passet länge ansetts som ett av världens bästa med störst rörlighet, vilket nu förändrats drastiskt med ett flertal europeiska länder som portar svenskar.

Mycket skiljer Sverige åt från grannländerna, konstaterar tidningen, bland annat den mycket mer liberala invandringspolitiken och att en fjärdedel i Sverige i dag har utländsk bakgrund.

Enligt Jacob Nielsen, chefredaktör på altingen.dk, har den olika synen på invandring och brottslighet skapat en klyfta mellan länderna som är den djupaste sedan första världskriget.

Reportaget har fått stor uppmärksamhet i omvärlden och tillsammans med utrikesministerns mycket svaga framträdande i tyska DW Conflict Zone, där rena lögner framfördes som lett till en KU-anmälan, är skadan på landets anseende stor internationellt.

Utrikesministern och regeringen borde givetvis ta de naturliga konsekvenserna av sina tillkortakommanden i både krishanteringen och den skada detta orsakar landet.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att vända den negativa utvecklingen när det gäller synen på Sverige utomlands?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-bilden-av-sverige/