Fråga till finansministern angående nollmoms eller reducerad moms för inköp av skyddsutrustning

Fråga 2019/20:1676 Nollmoms eller reducerad moms för inköp av skyddsutrustning

av Björn Söder (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

I början av april beslutade EU-kommissionen att vissa skyddsutrustningsprodukter ska undantas från importavgifter och importmoms. Lättnaden gäller för import från länder utanför EU och är tidsbegränsad till den 1 juli. Statliga organ och katastrofhjälporganisationer berörs, men inte företag.

I kampen mot covid-19 är det viktigt att alla får samma förutsättningar, såväl offentliga som privata aktörer. Det gynnar oss alla i slutändan. Beslutet har skapat en konkurrenssnedvridning då privata företag inte undantas från importavgifter och importmoms. Inte heller tillåts kommuner sälja vidare skyddsutrustningsprodukter som undantagits från importavgifter och importmoms till företag som arbetar på uppdrag av kommunerna, till exempel hemtjänstföretag.

För att mildra denna snedvridning som missgynnar företagare har flera EU-länder infört en temporär nollmoms eller en reducerad moms vid inköp av skyddsmateriel.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Avser ministern att i likhet med andra EU-länder införa en temporär nollmoms eller en reducerad moms i Sverige vid inköp av skyddsmateriel för privata företag?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansministern-angaende-nollmoms-eller-reducerad-moms-for-inkop-av-skyddsutrustning/