Fråga till utrikesministern angående blockaden av Latjinkorridoren

Fråga 2022/23:282 Blockaden av Latjinkorridoren

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

I skuggan av kriget i Ukraina har Azerbajdzjan sedan den 12 december förra året blockerat Latjinkorridoren – den enda landvägen till omvärlden för 120 000 armenier i Artsach (Nagorno-Karabach). Blockaden hindrar leveranser av essentiella varor som mat, mediciner, gas etcetera och är ett klart brott mot humanitära rättigheter. Det finns nu risk för omfattande lidande.

Azerbajdzjans president Ilham Alijev har i intervju sagt att det är fritt för armenierna att lämna Artsach genom Latjinkorridoren men det är enkel resa som gäller, det vill säga man vill etniskt rensa området.

Det är en ytterst oroande situation och ett klart brott mot det trilaterala avtal som slöts den 9 november 2020 mellan Azerbajdzjan, Armenien och Ryssland och som ska garantera fri och säker rörelse genom korridoren.

I en skrivelse till EU:s utrikesrepresentant den 27 december 2022, efter Azerbajdzjans blockad av Latjinkorridoren, bad Armeniens utrikesminister EU att placera ut ett civilt GSFP-uppdrag i Armenien.

På Armeniens begäran ska EUMA utföra rutinmässig patrullering och rapportera om situationen, vilket kommer att öka EU:s förståelse av situationen på plats. EUMA ska ha ett inledande mandat på två år och ha sitt operativa högkvarter i Armenien. Uppdraget ska bidra till stabilitet i Armeniens gränsområden, skapa förtroende på plats och säkerställa en miljö som främjar normalisering mellan Armenien och Azerbajdzjan med stöd av EU.

Det är avgörande att säkerställa att det finns tillräckliga resurser och geografiskt utrymme för EUMA för att uppdraget ska bli effektivt och kunna säkerställa att parterna följer vapenvilan och främjar gränsavgränsningen. EUMA ger dessutom en viktig signal om europeiskt engagemang och stöd till Armenien som strävar efter diversifiering av sina säkerhetspartner.

Det är givetvis välkommet att EU nu genom EUMA placerar ett civilt uppdrag, men det är inte tillräckligt i den korta tidshorisonten där nu 120 000 armenier riskerar att fara mycket illa inom kort.

Jag vill därför fråga utrikesminister Tobias Billström:

Avser ministern att fördöma Azerbajdzjans blockad av Latjinkorridoren, och vilka andra åtgärder avser ministern att, i egenskap av utrikesminister i EU:s ordförandeland, vidta?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-blockaden-av-latjinkorridoren/