Fråga till utrikesministern angående svenska generalkonsulatet i Istanbul

Fråga 2022/23:261 Svenska generalkonsulatet i Istanbul

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

I samband med de massiva protesterna i Turkiet mot en koranbränning utanför Turkiets ambassad i Stockholm sattes det upp en lapp i fönstret på det svenska generalkonsulatet i Istanbul.

På lappen stod det på engelska skrivet: ”VI DELAR INTE!!! DEN BOKBRÄNNANDE IDIOTENS ÅSIKTER!”

Det är nog många av oss som har åsikter om personen som brände koranen, men till syvende och sist nyttjade han sin grundlagsstadgade yttrandefrihet. Att en svensk myndighet sätter upp lappar där man angriper en som nyttjat sin yttrandefrihet och dessutom kallar personen ”idiot” är inte förenligt med hur en myndighet får agera. Det är i stället ännu ett bevis på den partiaktivism som är omfattande vid Sveriges utrikesdepartement och utlandsmyndigheter och som jag tagit upp i tidigare fråga kring de 261 ”opolitiska” tjänstemännen vid Regeringskansliet som undertecknade ett upprop efter valet 2018 i protest mot en moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna.

Jag vill därför fråga utrikesminister Tobias Billström:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av det som nu inträffat vid generalkonsulatet i Istanbul?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-lapp-i-fonster-pa-svenska-generalkonsulatet-i-istanbul/