Fråga till utrikesministern angående dokumentation av krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter i Nagorno-Karabach

Fråga 2023/24:59 Dokumentation av krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter i Nagorno-Karabach

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Den 19 september inledde Azerbajdzjan en storskalig offensiv mot Nagorno-Karabach. Den kom efter en över nio månader blockad av Latjinkorridoren, som varit den enda förbindelsen mellan den armeniskbefolkade regionen och Armenien. Redan innan det azerbajdzjanska anfallet talades det om en begynnande svältkatastrof där varken mat, mediciner eller bränsle finns i Nagorno-Karabach. De facto-armén i Nagorno-Karabach tvingades efter 24 timmar av intensiva strider lägga ned vapnen. Detta sker samtidigt som ryska ”fredsbevarande” trupper står bredvid utan att agera. Presidenten i Nagorno-Karabach har tvingats av Azerbajdzjan att upplösa republiken som från och med 1 januari 2024 kommer att sluta existera.

Medan tiotusentals människor nu flyr har Azerbajdzjan stängt ned internet i regionen och ingen av de kvarvarande kan längre rapportera till omvärlden om vad som nu sker i Nagorno-Karabach. De enda som nu kan vittna som vad som sker och har skett är de som lyckats fly och ta sig ut ur Nagorno-Karabach och in i Armenien.

Det är viktigt att vittnesmål nu dokumenteras. Det är inte bara mot människor som brott begås utan även mot kulturarv då kyrkor och tusenåriga kulturskatter förstörs. Krigsbrotten och övergreppen måste kunna leda till att ansvariga för brotten kan ställas inför rätta.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

Kan ministern tänka sig att vidta några åtgärder för att internationellt initiera att dokumentation av krigsbrott och andra förbrytelser sker så att ansvariga för brotten så småningom kan ställas till svars för dem?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-dokumentation-av-krigsforbrytelser-och-brott-mot-manskliga-rattigheter-i-nagorno-karabach/