Fråga till utrikesministern angående uttalanden om sanktioner

Fråga 2019/20:490 Uttalanden om sanktioner

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Efter utrikesministerns besök i Minsk på måndagen den 25 november uttalade hon sig till Sveriges Radio om att hon ansåg att rätt väg i förhållandet med det auktoritära Vitryssland är fler besök och samarbeten.

Det är den vägen som jag tycker vi ska försöka gå, sa utrikesministern när hon satt på flygplatsen efter sitt besök.

Utrikesministern meddelade också Sveriges Radio att hon inte ansåg att sanktioner är rätt väg att gå för att bemöta en regim som auktoritärt styr landet.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Är detta ett nytt förhållningssätt från ministerns och regeringens sida gentemot auktoritära regimer, och resonerar regeringen på samma sätt när det gäller den auktoritära regimen i Ryssland?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-uttalanden-om-sanktioner/