Hyckleri att inte själva tåla kritik

DEBATT Organisationen Civil Rights Defenders (CRD) är upprörd över att jag ifrågasatt det svenska statliga stödet till organisationen eftersom man bedriver politisk kampanj mot ett annat EU-medlemslands ledare, som valts i fria och demokratiska val, och jämställer honom med diktatorer.

CRD är finansierade av bland andra svenska statliga myndigheter som Sida, Svenska Institutet, Utrikesdepartementet, Vinnova, MUCF och Folke Bernadotteakademin. Under 2019 rörde det som om totalt över 50 miljoner kronor som man erhöll från dessa myndigheter. Utöver de statliga organisationerna bidrog bland andra Postkodlotteriet, George Soros Open Society Foundations och National Endowment for Democracy med 14 miljoner kronor.

Civil Rights Defenders har nu startat en massiv påverkansoperation under namnet ”Grattis diktatorer!” där man skriver att ”allt fler val riggas för att korrupta ledare ska kunna behålla makten.”

I kampanjen pekas tre ledare ut: Vladimir Putin i Ryssland, Bashar al-Assad i Syrien och – Viktor Orbán i Ungern. Kampanjen körs via organisationens hemsida, på Facebook och reklamaffischer.

Att peka ut en europeisk ledare som Viktor Orbán, som valts i fria och demokratiska val i ett EU-medlemsland, och likställa honom med diktatorer som Putin och Assad, som begått och begår fruktansvärda övergrepp på sina folk och grannar, är inte bara osmakligt utan också direkt felaktigt.

Vad syftet är med att man driver en sådan här kampanj i Sverige, utöver att försöka samla in mer pengar för att sedan driva påverkansoperationer i andra länder, kan ju ifrågasättas. CRD skriver i sin kampanj att ”över hela världen vågar människor göra motstånd för att skapa en framtid där förtryckare inte kan ta sin makt för given”. Svenska folket tillsätter eller avsätter dock inte andra länders ledare.

Det är märkligt att en organisation som drar igång en politisk kampanj mot ett annat EU-medlemslands ledare och kritiserar landets politiska vägval, som har starkt stöd hos det egna folket, inte själva tåler att bli kritiserade och ifrågasatta.  Det kallas hyckleri.

Ett ännu värre lågvattenmärke är att CRD påstår att det skulle vara ”antisemitiskt” för att jag nämner att George Soros organisation är en av de större bidragsgivarna. Oaktat vad han har för etnisk bakgrund – för det saknar fullständig relevans om man inte, som CRD, vill utnyttja det för att tysta all form av kritik – så är han relevant att nämna och tydliggöra i sammanhanget eftersom han har gjort sig känd som en stark politisk motståndare mot Viktor Orbán och har allt att vinna på att dra honom i smutsen. Det är uppenbart att CRD har tydliga finansiella skäl till att attackera just Orbán och blanda in honom med de två diktatorerna. Men att svenska statliga myndigheter bidrar med svenska skattemedel till en organisation, som gör detta, är desto mer anmärkningsvärt.

Det står givetvis CRD fritt att bedriva vilka politiska kampanjer de vill inom lagens råmärken. Men det står också mig fritt att kunna kritisera dem och peka på direkta felaktigheter utan att behöva bli beskylld för osmakligheter som antisemitism. Det är också min skyldighet, som riksdagsledamot, att ifrågasätta när jag anser att svenska skattemedel används på felaktigt sätt.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

(Artikeln är publicerad i en kortare version på Expressen.se den 10 december 2020)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/hyckleri-att-inte-sjalva-tala-kritik/