Fråga till försvarsministern angående militära kartor på internet som avslöjar hemliga anläggningar

Fråga 2020/21:937 Militära kartor på internet som avslöjar hemliga anläggningar

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dagens Nyheter har avslöjat att Försvarsmakten offentliggör kartor som röjer var många av Sveriges hemliga och topphemliga militära anläggningar ligger. Med kartorna, en vanlig dator och söktjänster som Eniro och Google går det enkelt att hitta dessa skyddsobjekt.

I de öppet redovisade områdena finns skyddsobjekt vars plats och verksamhet är hemlig. ”Det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgifterna röjs”, skriver Försvarsmakten.

Trots det redovisar myndigheten helt öppet en katalog med exempel på vad som kan finnas där i form av centraler och anläggningar för ledning, underrättelser, vapen eller förråd.

Jag vill därför ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av det som nu har avslöjats av Dagens Nyheter?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-militara-kartor-pa-internet-som-avslojar-hemliga-anlaggningar/