Nu är Family Lunch vid OSSE-PF:s sommarmöte en tradition

OSSE-PF För tredje året i följd arrangerades sidoeventet Family Lunch under OSSE-PF:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas parlamentariska församling) sommarmöte, som i år hölls i Berlin. Tidigare har sidoeventet hållits i Tbilisi, Georgien och Minsk, Vitryssland. Syftet är att lyfta upp artikel 16, paragraf 3 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som säger: ”Familjen är den naturliga grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten”.

Som en av initiativtagarna till familjelunchen kan jag med stolthet konstatera att den fyller sin funktion. Parlamentariker från många olika länder träffas med det gemensamma intresset att värna den traditionella familjen. Länder som i flera andra sammanhang har olika dispyter mellan sig kan under dessa former sitta ned och umgås och prata om sådant som förenar oss. Vi bygger broar mellan parlamentariker. Detta var också något Claudio D’Amico, som är den som ansvarat för att genomföra luncherna, betonade i sitt inledningsanförande. ”Här ser vi hur amerikaner umgås med ryssar”, sade han.

Claudio D’Amico inledningstalar.

Efter hans inledningsanförande hölls olika tal av Miroslaw Wachowski (Vatikanstaten), Filippo Lombardi (Schweiz), Christopher H. Smith (USA), Irina A. Gekht (Ryssland), Roberto Montella (generalsekreterare i OSSE-PF), George Tsereteli (president i OSSE-PF), Ante Babic (Kroatien), Kimmo Kivelä (Finland) och Roman Haider (Österrike).

Miroslaw Wachowski från Vatikanstaten.

Filippo Lombardi från Schweiz.

Christopher H. Smith från USA.

Irina A. Gekht från Ryssland.

Roberto Montella, generalsekreterare i OSSE-PF.

George Tsereteli, president i OSSE-PF.

Ante Babic från Kroatien.

Kimmo Kivelä från Finland.

Roman Haider från Österrike.

Att just både OSSE-PF:s president och generalsekreterare deltog visar att luncheventet nu blivit ett event som är betydelsefullt. Och som Roman Haider sade i sitt anförande: ”Det är nu tredje gången vi håller det och det har nu blivit en tradition.”

Den första lunchen i Georgien finansierades av en georgisk familjeorganisation. Förra året i Minsk var det den vitryska ortodoxa kyrkan som stod för kostnaderna och i år var det några civilorganisationer från Italien och USA. Av denna anledning var det platsbegränsning i år och 25 parlamentariker kunde delta. Vi vill givetvis att så många som möjligt skall delta i detta eventet och därför kommer vi att arbeta för att trygga finansieringen framgent.

BJÖRN SÖDER

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/nu-ar-family-lunch-vid-osse-pfs-sommarmote-en-tradition/