Trumps beslut om erkännande av Golanhöjderna välkomnas

ISRAEL Den 14 maj 1948 utropar Israels första premiärminister David Ben Gurion Israels självständighet. Dagen efter invaderas landet av de fem intilliggande arabstaterna med målet att förinta staten Israel. Självständighetskriget pågår fram till januari året efter då krigsstillestånd uppnås. Under kriget har flera stater, Israel, Egypten, Jordanien och Syrien erövrat mer mark än FN avsett i sin delningsplan 1947.

I norr befästes Golanhöjderna av Syrien. Under åren fram till Sexdagarskriget 1967 levde israelerna med att syriska soldater låg på höjderna och emellanåt sköt mot civilbefolkningen som gick runt Galileiska sjön och brukade sin åkerjord. Då de intilliggande arabstaterna återigen försökte utplåna staten Israel 1967 slog israelerna tillbaka och tog då även kontrollen över bland annat Golanhöjderna och skaffade sig därmed en säkerhetsbuffert för att kunna skydda sin egen befolkning mot de övergrepp och trakasserier de utsatts för.

1973 var det åter dags för arabstaterna att göra ett nytt försök att utplåna Israel. Den 6 oktober på försoningsdagen Yom Kippur, som är den heligaste dagen i den judiska kalendern, gick man till anfall. Denna konflikt handlade om heder. Förlusten av Golanhöjderna hade varit förödmjukande för Syrien men lika nödvändiga för Israel. Men Israel slog tillbaka och den 23 oktober trädde en FN-sanktionerad vapenvila i kraft. Detta skedde efter påtryckningar från både USA och Sovjetunionen. 1981 annekterade Israel området men annekteringen erkändes inte av omvärlden.

När nu USA:s president Donald Trump erkänner att Golanhöjderna tillhör Israel är detta något jag välkomnar och jag anser att Sverige borde göra detsamma. Syrien startade, inte bara ett utan tre, anfallskrig mot Israel i syfte att utplåna staten och bör rimligen få acceptera att det också kostar. För Israels del handlar det om en säkerhetsbuffert för att kunna garantera sina medborgare trygghet, något som inte var fallet mellan 1949 och 1967. Jag instämmer till fullo med Trump när han säger att ”efter 52 år är det dags för USA att fullt ut erkänna Israels suveränitet över Golanhöjderna, som är av avgörande strategisk och säkerhetsmässig vikt för staten Israel och stabiliteten i regionen”.

Det är också, precis som USA nu gör i sin årliga rapport om mänskliga rättigheter, dags att sluta använda ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och Golanhöjderna. Och det är min personliga åsikt att det också är dags att sluta tala om en ”tvåstatslösning” i andra sammanhang än den som redan finns; en arabisk stat i öster, Jordanien, och en judisk stat i väster, Israel. Där ligger också den enda lösningen för konflikten i Mellanöstern.

BJÖRN SÖDER (SD)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/trumps-beslut-om-erkannande-av-golanhojderna-valkomnas/