Sveket mot Västsahara ett moraliskt haveri

VÄSTSAHARA Den nuvarande regeringens agerande i frågan om Västsahara har mist all respekt och trovärdighet. 2012 röstade en majoritet i riksdagen för ett tillkännagivande till dåvarande alliansregeringen att Sverige snarast bör erkänna den Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken (SADR), även kallat Västsahara, som en fri och självständig stat och även verka för detta inom EU. Detta beslut togs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Nu har Socialdemokraterna och Miljöpartiet svängt 180 grader i denna fråga med motiveringar som inte kan tolkas på annat sätt än att man lagt sig platt för och blivit grundlurad av utpressningar från Marockos sida.

Under årets första månader försökte regeringen förhandla fram ett avtal med Marocko om återsändande av de hundratals unga marockanska män som just nu befinner sig illegalt i Sverige. För att Marocko skulle ta emot dem utlovade Sverige i avtalet att försörja dessa unga mäns livsuppehälle i Marocko med svenska skattemedel. Det handlar om personer utan varken asylskäl eller möjlighet att försörja sig på laglig väg och som därför blivit ett snabbt växande ordningsproblem i Sverige. I gengäld lovade Socialdemokraterna att inte erkänna den lilla och av Marocko illegalt ockuperade staten Västsahara, vilket står i strid mot vad man tidigare utlovat.

När Sverige den 15 januari meddelade beslutet att inte erkänna Västsahara höll Marocko minen i någon månad innan man helt tappade intresset för att fullgöra sin del av det inofficiella avtalet. Sverige säljer alltså ut ett av världens fattigaste och mest utsatta folk för att få hjälp av Marocko att lösa ett problem vi skulle klara att lösa alldeles utmärkt själva om vi inte bara var så nervösa med allt som är invandringsrelaterat. Vi får dessutom betala själva för den så kallade hjälpen och blir grundlurade på kuppen. En erfaren förhandlare hade naturligtvis bett Marocko att ratificera ett traktat som förbinder landet att ta återta sina medborgare, eller betala uppehället för de marockaner som befinner sig här illegalt innan denne lovade något. En moralisk förhandlare hade aldrig kompromissat med det västsahariska folkets rätt.  Tyvärr saknar den svenska regeringen uppenbarligen både erfarenhet och moral i förhandlingssituationer.

Trots ett avgörande från internationella domstolen och en resolution från FN:s generalförsamling som båda stöder Västsaharas rätt till självständighet valde regeringen att motivera sitt ställningstagande med att invänta FN:s arbete för en ”ömsesidigt godtagbar förhandlingslösning”. Även i detta fall har Marocko inte gått Sverige till mötes. Istället sparkade Marocko nyligen ut 84 personer tillhörande FN-staben i Västsahara, vilket i praktiken kommer att förlama FN-insatsen. Naturligtvis är detta också Marockos avsikt.

Vi har själva träffat människor från Västsahara som känner sig oerhört svikna av den svenska regeringen och som ifrågasätter varför regeringen erkänner ett Palestina, som delvis styrs av en terrororganisation med folkmord av judar på agendan, medan folket i Västsahara, som väntat på en FN-ledd folkomröstning sedan 1991 utan att ta till väpnad kamp, blir övergivna.

Sverige kan inte fortsätta såhär. Vårt land behöver en utrikespolitik, som är baserad på värderingar. Vårt land behöver en regering, som kan skilja på rätt och fel, som kan spela spelet när så behövs och som inte är villig att sälja ut svaga och fattiga människor för att själv slippa ta itu med problem man upplever som obehagliga. Vi förutsätter att regeringen kritiserar Marocko för att inte ha hållit sin del av avtalet, omvärderar sitt ställningstagande och ber folket i Västsahara om ursäkt för sitt svek.

JULIA KRONLID (SD)
Utrikespolitisk talesperson och ledamot i utrikesutskottet

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/utrikespolitik-okenvandring/