Varför är det viktigt att blanda in barn, Vencu Velasquez (S)?

DEBATT Jag noterar att Daniel Vencu Velasquez (S) i sitt genmäle i Expressen den 8 maj inte bemöter mig i sak någonstans om de nära kopplingar dragvärlden numera har med småbarn utan fortsätter istället att påstå felaktigheter för att det ska passa in i hans narrativ om mig och SD. Det han tidigare i sin debattartikel framförde som ”jämställde” har nu i sitt genmäle blivit ”antydan”. Det vore på plats med en ursäkt från honom för att han för fram osanningar. Men likt övriga socialdemokrater anstår det inte dem att be om ursäkt för någonting. Istället fortsätter man med en dåres envishet att föra fram sitt eget narrativ.

Men jag kan konstatera att mina resonemang som jag förde 2007 om olika sk normaliseringsprocesser faktiskt inte ligger långt från det jag varnade för då och som många nog då ansåg var helt tagna ur luften. Men vi är där nu. Där politiker och kulturetablissemang nu försvarar verksamheter och arrangemang som, om de inte är det, tenderar till grooming och där det är okej att involvera småbarn i vuxnas sexuella lekar.

Men det hade varit på sin plats om Vencu Velasquez verkligen bemödat sig med att kommentera uppgifterna om Drag Story Hours verkliga agenda och varför det är så viktigt att involvera just småbarn i deras tillställningar.

I USA, som i många fall kan ses ligga flera år före Sverige och där konceptet om att blanda in småbarn i sagostunder kommer i från, har det nu gått så långt att det t ex i Minnesota, av företrädare för transpersoner, har väckts rena politiska förslag om att ta bort exkluderingen av pedofiler från den skyddade gruppen ”sexuell läggning”.  Det betyder att det skulle vara olagligt att diskriminera pedofiler. Det finns alltså en samlad ansträngning för att normalisera sexualiseringen av barn och att legalisera pedofili.

Det borde ligga i alla sunda vuxnas intresse att skydda våra barn och tillse att barn får vara just barn. Låt gärna ”Fröken Skamlös Vinhora” och ”Bystiga Damen” läsa sagor för de vuxna som tycker detta är kul och spännande. Men blanda inte in småbarn i dessa vuxna mäns lekar.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot och förälder

(Eftersom Daniel Vencu Velasquez genmäle var slutreplik i Expressen publiceras  replik på hans genmäle här istället.)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/varfor-ar-det-viktigt-att-blanda-in-barn-vencu-velasquez/