Vi ändrar vår inställning till Pesco (Permanent Structured Cooproration)

EU/PESCO Oron för att det försvarspolitiska samarbetet inom EU – Pesco – utvecklas till en gemensam EU-armé eller en militarisering av unionen har minskat betydligt efter att flertalet länder, däribland Sverige, tydligt tagit avstånd ifrån och sagt nej till en gemensam EU-armé. Därtill har varje medlemsstat en vetorätt mot införandet av en sådan armé.

Pesco riskerade dessutom att en större del av den svenska försvarsindustrin skulle utestängas från de fördelar som samarbetet innebär. Detta på grund av den så kallade tredjelandsproblematiken.

Medlemmarna i Pesco fick endast dra nytta av fördelarna om industrins huvudägare var belägna i respektive medlemsland. Så är dock inte fallet för svenska aktörer då merparten av den svenska försvarsindustrin ofta har utomeuropeiskt ägande eller brittiskt ägande som från den 1 februari i år kommer att vara ett tredjeland gentemot unionen.

Ett medlemskap i Pesco riskerade alltså att stänga ute den svenska försvarsindustrin från att agera inom ramarna för samarbetet, vilket vi naturligtvis inte ville bidra till. Av dessa anledningar valde vi för cirka två år sedan att rösta nej till samarbetet.

Ledande industriföretag i Sverige och dess företrädare har tydliggjort att svensk försvarsindustri ser positivt på möjligheterna till framgång inom Pesco. Även den europeiska försvarsfonden (EDF) berörs av detta eftersom tredjelandsproblematiken löses i förhandlingen kring den.

En förutsättning för vårt omvärderade ställningstagande till Pesco-samarbetet är att tredjelandsproblematiken inte på något sätt ska försvåra arbetet för vår försvarsindustri.

En kartläggning över vilka länder som ska accepteras inom tredjelandsbegreppet arbetas nu fram vilket skulle möjliggöra för svenska företag, med utomeuropeiskt ägande, att delta inom ramarna för samarbetet.

Svensk försvarsindustri är avgörande för vårt land på flera sätt. Dels sysselsätter den många människor. Dels är den också en viktig förutsättning för att bygga vår egen försvarsförmåga och därmed också bevara och stärka vår möjlighet att stå utanför stormaktsallianser.

Därtill är det en industri i världsklass som ständigt gör stora framsteg inom teknik- och kunskapsutveckling.

Vi ser alltså inte detta som enbart en ekonomisk fråga utan även som en säkerhetsfråga. Med tanke på att svenska företag i försvarsindustrin är världsledande inom flera områden kan vi på detta sätt vara en viktig spelare på världsmarknaden.

Sverigedemokraterna är och förblir Sveriges mest försvarsvänliga parti. Länge och väl har vi drivit på för ökade anslag till försvaret och en stärkt försvarsförmåga. Då andra partier nedvärderat försvarets vikt har vi alltid stått fast vid vår ståndpunkt vilket de andra i Sveriges riksdag nu tack och lov till stora delar anammat.

Sverige måste även fortsättningsvis stå utanför stormaktsallianser som riskerar att dra in oss i geopolitiska konflikter. Det åstadkommer man genom ett starkt försvar i samarbete med våra grannländer, inte minst Finland.

Kan vi hjälpa den svenska försvarsindustrin och det svenska försvaret genom ett deltagande i Pesco så gör vi detta gladeligen. Vi måste vara ständigt lyhörda till professionen och säkerställa Sveriges position som en världsledande aktör inom försvarsindustrin.

ROGER RICHTHOFF (SD)
Försvarspolitisk talesperson

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson

JESSICA STEGRUD (SD)
Europaparlamentariker och ledamot i ITRE-utskottet

(Artikeln är publicerad på Aftonbladet.se den 10 januari 2020)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/vi-andrar-var-installning-till-pesco-permanent-structured-cooproration/