Fråga till näringsministern angående kraftigt ökade matpriser

Fråga 2021/22:382 Kraftigt ökade matpriser

av Björn Söder (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-naringsministern-angaende-kraftigt-okade-matpriser/

Fråga till biståndsministern angående svenskt stöd till UNRWA

Fråga 2021/22:380 Svenskt stöd till UNRWA

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-svenskt-stod-till-unrwa/

Fråga till utrikesministern angående fortsatta aggressioner från Azerbajdzjan mot Armenien

Fråga 2021/22:379 Fortsatta aggressioner från Azerbajdzjan mot Armenien

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-fortsatta-aggressioner-fran-azerbajdzjan-mot-armenien/

Fråga till utrikesministern angående erkännande av folkmordet 1915

Fråga 2021/22:378 Erkännande av folkmordet 1915

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-erkannande-av-folkmordet-1915-3/

Fråga till socialministern angående Sveriges export av covidsmitta

Fråga 2021/22:377 Sveriges export av covidsmitta

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-sveriges-export-av-covidsmitta/

Fråga till utrikesministern angående konsulära kostnader i samband med att UD förde IS-kvinnor till Sverige

Fråga 2021/22:376 Konsulära kostnader i samband med att UD förde IS-kvinnor till Sverige

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-konsulara-kostnader-i-samband-med-att-ud-forde-is-kvinnor-till-sverige/

Fråga till inrikesministern angående poliser som vill lämna sitt yrke

Fråga 2021/22:337 Poliser som vill lämna sitt yrke

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-poliser-som-vill-lamna-sitt-yrke/

Fråga till biståndsministern angående Riksrevisionens kritik mot regeringens bistånd till multilaterala organisationer

Fråga 2021/22:335 Riksrevisionens kritik mot regeringens bistånd till multilaterala organisationer

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-riksrevisionens-kritik-mot-regeringens-bistand-till-multilaterala-organisationer/

Fråga till försvarsministern angående den svenska evakueringsinsatsen i Afghanistan

Fråga 2021/22:289 Den svenska evakueringsinsatsen i Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-den-svenska-evakueringsinsatsen-i-afghanistan/

Fråga till energiministern angående konsekvenser av regeringens energipolitik

Fråga 2021/22:266 Konsekvenser av regeringens energipolitik

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-energiministern-angaende-konsekvenser-av-regeringens-energipolitik/

Fråga till inrikesministern angående stöd för att hålla EU:s yttre gränser

Fråga 2021/22:265 Stöd för att hålla EU:s yttre gränser

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-stod-for-att-halla-eus-yttre-granser/

Fråga till utrikesministern angående information till det kurdiska självstyret om Sveriges frisläppande av IS-terrorister

Fråga 2021/22:262 Information till det kurdiska självstyret om Sveriges frisläppande av IS-terrorister

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-information-till-det-kurdiska-sjalvstyret-om-sveriges-frislappande-av-is-terrorister/

Fråga till statsrådet Märta Stenevi angående omfattningen av afrofobi i Sverige

Fråga 2021/22:256 Omfattningen av afrofobi i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Märta Stenevi (MP) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-statsradet-marta-stenevi-angaende-omfattningen-av-afrofobi-i-sverige/

Fråga till justitieministern angående nationellt avhopparprogram

Fråga 2021/22:255 Nationellt avhopparprogram

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-nationellt-avhopparprogram/

Fråga till utrikesministern angående blockering av talibanerna i FN

Fråga 2021/22:254 Blockering av talibanerna i FN

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-blockering-av-talibanerna-i-fn/