Fråga till utrikesministern angående Sveriges stöd till USA

Fråga 2020/21:1514 Sveriges stöd till USA 

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-sveriges-stod-till-usa/

Fråga till utrikesministern angående WHO:s agerande under Coronakrisen

Fråga 2020/21:1494 WHO:s agerande under Coronakrisen

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-whos-agerande-under-coronakrisen/

Fråga till socialministern angående felaktig information om överdödligheten på äldreboenden

Fråga 2020/21:1491 Felaktig information om överdödligheten på äldreboenden

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-felaktig-information-om-overdodligheten-pa-aldreboenden/

Fråga till biståndsministern angående användningen av svenska biståndsmedel till Palestina

Fråga 2020/21:1485 Användningen av svenska biståndsmedel till Palestina

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-anvandningen-av-svenska-bistandsmedel-till-palestina/

The EU’s Planned Green Deal – A Monster In the Making

EU There were probably many of us who believed that the European Union, following Brexit, would tighten its belt, in consideration of the annual shortfall of some 10 billion euros following British withdrawal. Alas, that illusion proved short-lived. Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/the-eus-planned-green-deal-a-monster-in-the-making/

EU:s gröna giv – ett monster under utformning

EU Många trodde kanske att EU, efter Brexits fullkomnande, skulle dra åt svångremmen till följd av de årliga brittiska budgetbortfall på 100 miljarder kronor. Men villfarelsen blev kortvarig. Det blev den också för dem som hade hoppats att vi nu skulle få ett reformerat EU med mer demokrati och mindre centralism för att undvika att andra länder ska följa britternas exempel. Men nej, så blev det inte. Istället lanserar nu EU-kommissionens Ursula von der Leyen ett gigantiskt projekt med namnet ”The Green Deal” som väsentligt kommer att stärka EU:s makt över medlemsländerna. Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/eus-green-deal-ett-monster-i-vardande/

Coronapandemin visar vikten av att den fria världen står enade mot diktaturens Kina

KINA Under pandemin har Kina bistått desperata länder med hjälpsändningar av vårdutrustning. I samband med att munskydd, skyddskläder, vårdpersonal och experter flögs in till Europa var den kinesiska EU-ambassadören ute i pressen och drev tesen att ”Kina är EU:s vän i nöd” och tyvärr föll många ledande politiker för detta och prisade landet för dess generositet. Även företagare har prisat Kina för dess generositet sedan deras krisande företag – senast flygbolaget Norwegian – fått ta del av stora investeringar av den kinesiska staten.
Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/coronapandemin-visar-vikten-av-att-den-fria-varlden-star-enade-mot-diktaturens-kina/

Idag hedrar vi svenska veteraner

VETERANER Idag på veterandagen hyllar vi alla de modiga kvinnor och män som genom sitt deltagande i någon av våra internationella insatser stått upp för fred, frihet och demokrati runtom i världen. Inte minst hyllar vi – och minns – de personer som fick betala det yttersta priset och aldrig kom hem igen. Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/idag-hedrar-vi-svenska-veteraner/

Fråga till infrastrukturministern angående ökade riktade finansiella tillskott till regionala flygplatser

Fråga 2020/21:1435 Ökade riktade finansiella tillskott till regionala flygplatser

av Björn Söder (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-okade-riktade-finansiella-tillskott-till-regionala-flygplatser/

Fråga till utrikesministern angående utlandsmyndigheternas information om covid-19

Fråga 2020/21:1434 Utlandsmyndigheternas information om covid-19

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-utlandsmyndigheternas-information-om-covid-19/

SD: Sju år sedan skandallagen som ger illegala invandrare särskilda privilegier

INVANDRING 2013 beslutade samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna att illegala invandrare skulle få särskilda privilegier gentemot vad människor som har rätt att vistas i landet har. De illegala skulle få subventionerad vård, inklusive tandvård. Det var en djupt orättvis lag som blev en form av startskott för ytterligare privilegier för nyanlända och illegala. Det var en skammens dag, skriver Björn Söder och Jonas Andersson i Linköping, Sverigedemokraterna. Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/sd-sju-ar-sedan-skandallagen-som-ger-illegala-invandrare-sarskilda-privilegier/

Germany’s upcoming Chairmanship of the EU: A Tricky Swan Song for Mrs Merkel

EU Seventy-five years ago, in July 1945, the leaders of the four allied powers in World War II convened at Potsdam near a devastated Berlin, in order to settle the future of the just defeated Third Reich. Today, in 2020, a long-since resurrected, democratic, peace-bringing and reunited Germany prepares to take over a 6-month chairmanship of the EU’s Council of Ministers. Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/germanys-upcoming-chairmanship-of-the-eu-a-tricky-swan-song-for-mrs-merkel/

Tysklands stundande ordförandeskap i EU: En svår svanesång för Merkel

EU För 75 år sedan, i juli 1945, möttes de fyra allierade segermakternas ledare i Potsdam utanför det sönderbombade Berlin för att förhandla om det nyss besegrade Hitlertysklands framtid. Idag, år 2020, står ett sedan länge nyuppståndet, demokratiskt, fredsbringande och återförenat Tyskland berett att inleda ett halvårslångt ordförandeskap för EU:s ministerrråd. Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/tysklands-stundande-ordforandeskap-i-eu-en-svar-svanesang-for-merkel/

Israels legitima rätt till Judéen och Samarien

DEBATT Sveriges regeringen hävdar att man är djupt oroad över att Israel överväger att annektera delar av Västbanken och att en annektering skulle innebära ett allvarligt brott mot folkrätten, utgöra ett reellt hot mot tvåstatslösningen och riskera att ha negativa konsekvenser för regional säkerhet och stabilitet i EU:s närområde. Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/israels-legitima-ratt-till-judeen-och-samarien/

Dags att regeringen ger stöd åt de regionala flygplatserna

DEBATT Sedan flera veckor tillbaka ligger flygtrafiken från Kristianstad till Stockholm nere. BRA Flyg har meddelat att man hoppas på en rekonstruktion och att man kommer tillbaka till hösten, men än så länge är det osäkert. För flygplatsen har detta inneburit att man tvingats korttidspermittera all personal. Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/dags-att-regeringen-ger-stod-at-de-regionala-flygplatserna/