Fråga till utrikesministern angående synen på Sverige utomlands

Fråga 2020/21:1801 Synen på Sverige utomlands

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-synen-pa-sverige-utomlands/

Fråga till utrikesministern angående WHO:s undersökning i Kina

Fråga 2020/21:1794 WHO:s undersökning i Kina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-whos-undersokning-i-kina/

Fråga till finansmarknadsministern angående plastpåseskatten

Fråga 2020/21:1789 Plastpåseskatten

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansmarknadsministern-angaende-plastpaseskatten/

Fråga till socialministern angående uttalanden av GD vid Folkhälsomyndigheten

Fråga 2020/21:1788 Uttalanden av GD vid Folkhälsomyndigheten

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-uttalanden-av-gd-vid-folkhalsomyndigheten/

Fråga till infrastrukturministern angående infasningsstöd

Fråga 2020/21:1786 Infasningsstöd

av Björn Söder (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-infasningsstod/

Fråga till utbildningsministern angående Muslimska Brödraskapet i svenska skolor

Fråga 2020/21:1782 Muslimska Brödraskapet i svenska skolor

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-muslimska-brodraskapet-i-svenska-skolor/

Fråga till utrikesministern angående erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Fråga 2020/21:1780 Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-erkannande-av-jerusalem-som-israels-huvudstad/

Fråga till biståndsministern angående Israels påstådda brott mot folkrätten

Fråga 2020/21:1776 Israels påstådda brott mot folkrätten

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-israels-pastadda-brott-mot-folkratten/

Fråga till infrastrukturministern angående stöd till regionala flygplatser

Fråga 2020/21:1747 Stöd till regionala flygplatser

av Björn Söder (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-stod-till-alla-regionala-flygplatser/

Fråga till inrikesministern angående utländska attentat i Sverige

Fråga 2020/21:1746 Utländska attentat i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-utlandska-attentat-i-sverige/

Fråga till migrationsministern angående uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen

Fråga 2020/21:1748 Uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen

butiksägare

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-indragningar-av-uppehallstillstand-for-personer-fran-damaskusprovinsen/

Fråga till justitieministern angående åtgärder mot djurrättsextremism

Fråga 2020/21:1750 Åtgärder mot djurrättsextremism

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-atgarder-mot-djurrattsextremism/

Fråga till energiministern angående kapacitetsbristen i stamnätet

Fråga 2020/21:1735 Kapacitetsbristen i stamnätet

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-energiministern-angaende-kapacitetsbristen-i-stamnatet/

Fråga till utrikesministern angående Israels påstådda brott mot folkrätten

Fråga 2020/21:1739 Israels påstådda brott mot folkrätten

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-pastatt-brott-mot-folkratten/

Fråga till inrikesministern angående ofullständig beredskap

Fråga 2020/21:1730 Ofullständig beredskap

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-ofullstandig-beredskap/