Fråga till biståndsministern angående San Remoavtalets folkrättsliga giltighet

Fråga 2019/20:1860 San Remoavtalets folkrättsliga giltighet

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-san-remoavtalets-folkrattsliga-giltighet/

Fråga till demokratiministern angående minnesdag för kommunismens offer

Fråga 2019/20:1842  Minnesdag för kommunismens offer

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-demokratiministern-angaende-minnesdag-for-kommunismens-offer/

Fråga till utrikesministern angående världsarvet Hagia Sofia

Fråga 2019/20:1841 Världsarvet Hagia Sofia

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-varldsarvet-hagia-sofia/

Fråga till infrastrukturministern angående flygets klimatpåverkan

Fråga 2019/20:1833 Flygets klimatpåverkan

av Björn Söder (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-flygets-klimatpaverkan/

Fråga till utrikesministern angående San Remoavtalets folkrättsliga giltighet

Fråga 2019/20:1843 San Remoavtalets folkrättsliga giltighet

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-san-remoavtalets-folkrattsliga-giltighet/

Fråga till utrikesministern angående vakanta platser i OSSE:s ledningsfunktioner

Fråga 2019/20:1820 Vakanta platser i OSSE:s ledningsfunktioner

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-vakanta-platser-i-osses-ledningsfunktioner/

Fråga till utrikesministern angående attacker mot Armenien

Fråga 2019/20:1817 Attacker mot Armenien

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-attacker-mot-armenien/

Regeringen sviker åter igen sitt löfte om erkännande av folkmordet 1915

SVEK Efter att riksdagen den 11 mars 2010 tillkännagav för regeringen att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker, att Sverige bör verka inom EU och FN för ett internationellt erkännande av folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker och att Sverige bör verka för att Turkiet erkänner folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker har inte mycket hänt från regeringens sida. Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/regeringen-sviker-ater-igen-sitt-lofte-om-erkannande-av-folkmordet-1915/

Fråga till arbetsmarknadsministern angående felaktigt nyttjande av statliga stöd

Fråga 2019/20:1809 Felaktigt nyttjande av statliga stöd

av Björn Söder (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-arbetsmarknadsministern-angaende-felaktigt-nyttjande-av-statliga-stod/

Fråga till utrikesministern angående synen på Sverige utomlands

Fråga 2019/20:1801 Synen på Sverige utomlands

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-synen-pa-sverige-utomlands/

Fråga till utrikesministern angående WHO:s undersökning i Kina

Fråga 2019/20:1794 WHO:s undersökning i Kina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-whos-undersokning-i-kina/

Fråga till finansmarknadsministern angående plastpåseskatten

Fråga 2019/20:1789 Plastpåseskatten

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansmarknadsministern-angaende-plastpaseskatten/

Fråga till socialministern angående uttalanden av GD vid Folkhälsomyndigheten

Fråga 2019/20:1788 Uttalanden av GD vid Folkhälsomyndigheten

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-uttalanden-av-gd-vid-folkhalsomyndigheten/

Fråga till infrastrukturministern angående infasningsstöd

Fråga 2019/20:1786 Infasningsstöd

av Björn Söder (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-infasningsstod/

Fråga till utbildningsministern angående Muslimska Brödraskapet i svenska skolor

Fråga 2019/20:1782 Muslimska Brödraskapet i svenska skolor

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S) Läs mer

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-muslimska-brodraskapet-i-svenska-skolor/