Fråga till biståndsministern angående återupptaget stöd till UNRWA

Fråga 2023/24:721 Återupptaget stöd till UNRWA

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Johan Forssell (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-aterupptaget-stod-till-unrwa/

Open letter: It is time to end the PDCA and stop financing the Cuban regime

OPEN LETTER 87 parliamentarians from 17 countries have signed an open letter in which they urge the EU and the governments to take action to end the PDCA and stop financing the Cuban regime. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/open-letter-it-is-time-to-end-the-pdca-and-stop-financing-the-cuban-regime/

Fråga till utrikesministern angående svensk ambassad i Uzbekistan

Fråga 2023/24:669 Svensk ambassad i Uzbekistan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-svensk-ambassad-i-uzbekistan/

Fråga till biståndsministern angående EKN:s landpolicyer

Fråga 2023/24:668 EKN:s landpolicyer

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Johan Forssell (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-ekns-landpolicyer/

Anförande i riksdagens utrikespolitiska debatt

DEBATT Anförande i riksdagens utrikespolitiska debatt den 14 februari 2024. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/anforande-i-riksdagens-utrikespolitiska-debatt/

Avveckla UNRWA!

UNRWA The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) är FN:s flyktingorgan som bildades 1949 för att ta hand om arabiska flyktingar efter att arabländerna förlorade sitt anfallskrig mot Israel 1948. De judiska flyktingar i arabländerna som i samband med kriget fick sina hem konfiskerade och tvingades fly, gavs ingen större hjälp från omvärlden medan UNRWA skapades för araberna. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/avveckla-unrwa/

Anförande om civilförsvarspolitik

DEBATT Anförande om betänkande 2023/24:FöU6 – Försvarspolitik och totalförsvar. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/anforande-om-civilforsvarspolitik/

Fråga till utrikesministern angående Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet

Fråga 2023/24:573 Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kinas-agerande-gallande-flygrutter-i-taiwansundet/

Anförande om Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet

DEBATT Anförande om betänkande 2023/24:FöU2 – Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/anforande-om-riksrevisionens-rapport-om-regeringens-styrning-av-samhallets-informations-och-cybersakerhet/

Fråga till utrikesministern angående efterkontroller av svenskt krigsmateriel i Ukraina

Fråga 2023/24:499 Efterkontroller av svenskt krigsmateriel i Ukraina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-efterkontroller-av-svenskt-krigsmateriel-i-ukraina/

Fråga till utrikesministern angående anslag till institut med kopplingar till diktatur

Fråga 2023/24:485 Anslag till institut med kopplingar till diktatur

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-anslag-till-institut-med-kopplingar-till-diktatur/

SOS alarm bör inte vara vinstdrivande!

SOS ALARM Riksrevisionen kommer nu med svidande kritik mot SOS Alarm för att inte ha uppnått de mål som finns rörande svarstider något år under de senaste tio åren, samt att svarstiderna systematiskt varierar mellan olika delar av landet och beroende på när samtal rings. Det är helt oacceptabelt och något vi pekat på under en längre tid. Ändå kvarstår problemen. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/sos-alarm-maste-forandras/

Fråga till försvarsministern angående säkerställa att inga svenska komponenter ingår i ryska vapen

Fråga 2023/24:378 Säkerställa att inga svenska komponenter ingår i ryska vapen

av Björn Söder (SD)

till Försvarsminister Pål Jonson (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-sakerstalla-att-inga-svenska-komponenter-ingar-i-ryska-vapen/

Fråga till infrastrukturministern angående ändring i körkortslagen för att möjliggöra snabbare utbildning av fordonsförare inom Försvarsmakten

Fråga 2023/24:374 Ändring i körkortslagen

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-andring-i-korkortslagen-for-att-mojliggora-snabbare-utbildning-av-fordonsforare-inom-forsvarsmakten/

Fråga till minister för civilt försvar angående utveckling av alarm-app

Fråga 2023/24:373 Utveckling av alarm-app

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-utveckling-av-alarm-app/